Protikorupčné aktivity v SR a vplyv EÚ: porovnanie predvstupových a povstupových politík a stavu korupcie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CESIUK

Autori porovnávajú protikorupčné opatrenia na Slovensku v období pred vstupom do EÚ a po ňom. Vplyv Únie v tejto oblasti rozkladajú na rôzne kanály vplyvu, pričom hodnotia ich účinnosť v štyroch rôznych obdobiach.

Prezentácia odznela na pracovnom seminári CESIUK, 25.3.2010.

Celú prezentáciu nájdete na tejto linke.