Širokopásmový internet v EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Nedávno publikovaná štúdia Európskej komisie pracuje s najčerstvejšími dátami. Iba pre Holandsko a Rakúsko museli autori použiť údaje k 1. aprílu 2007, v prípade ostatných krajín sú údaje aktuálne k 1. júlu. Dáta poskytli národné ministerstvá pre telekomunikácie, resp. národné telekomunikačné úrady. Za broadband (vysokorýchlostný alebo širokopásmový) táto štúdia považuje pripojenie k internetu rýchlejšie než 144 kbps.

Štúdia obsahuje informácie zo všetkých 27 aktuálnych členských štátov, teda aj Bulharska a Rumunska. Keďže z niektorých štátov autori nemali informácie o počte užívateľov mobilného internetu známeho pod označením 3G, toto pripojenie nebrali do úvahy. V praxi je toto pripojenie veľmi nestabilné a na väčšine územia krajín (s výnimkou veľkých miest) funguje na rýchlostiach, ktoré aj tak nespĺňajú vyššie uvedenú podmienku pre zaradenie do vysokorýchlostného internetu.

Európa má dnes viac ako 90 mil. rýchlych pevných pripojení k internetu, čo je oproti januáru tohto roka nárast o 12,7%. Drvivá väčšina týchto pripojení je zabezpečená technológiou DSL: až 80,3%.

Kompletný text analýzy v anglickom jazyku si môžete prečítať na tejto linke.