Štúdia o interaktívnom internete

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Vývoj internetu je charakterizovaný zvyšovaním participácie a interakcie zo strany používateľov webu, ktorý ho využívajú už nielen na vzájomnú komunikáciu, ale aj na vyjadrenie samých seba. Tento proces odborníci nazývajú ako „participatívny web“.

Jeho koncept stojí na vytváraní novších a inteligentnejších služíeb, ktoré umožňujú používateľom prispievať k jeho rozvoju, k väčšiemu obsahu a jeho rozširovaniu medzi ďalších ľudí, ktorí sa zatiaľ k internetu nedostali.

Tento trend má významné dôsledky pre fungovanie verejnej správy, ale ponúka tiež doteraz netušené možnosti a príležitosti v podnikateľskej oblasti. Preto sa stal predmetom záujmu aj Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). V rámci jej výboru pre informácie, počítače a komunikačnú politiku (riaditeľstvo pre vedu, technológie a priemysel) vznikla pracovná skupina pre informačnú ekonomiku. Práve ona pred časom zverejnila štúdiu o problematike „participatívneho webu“.

Štúdia, ktorá vychádza z údajov za obdobie končiace minulým rokom, popisuje aktuálnu situáciu, ktorú charakterizuje rýchly rast obsahu tvoreného používateľmi internetu. Analyzuje, jeho úlohu na rozvoj komunikácie a to, aký to má vplyv na politiky v rôznych oblastiach. Materiál sa zaoberá tým, kto sú aktívni používatelia internetu, aké formy používajú, v čom spočíva ich hodnota aj pre podnikateľské prostredie (nové modely podnikania), aké výzvy sú s tým spojené a čo všetko si to vyžaduje od vlád (verejnej správy).


Celú štúdiu nájdete v anglickom jazyku na tomto mieste.