Štúdia OECD o budovaní e-government

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Zatiaľ čo väčšina štúdií o e-government sa zameriava na poskytovanie elektronických internetových služieb, krajiny OECD sa musia zamerať na celkovú reformu vnútorného fungovania verejnej správy, ktorá sa v konečnom dôsledku prejaví na jej vonkajšom fungovaní, teda na podobe a kvalite služieb, ktoré verejná správa má poskytovať občanom a firmám. Táto štúdia je výsledkom činnosti pracovnej skupiny OECD pre e-government a je určená predovšetkým pre tých, ktorí robia finálne politické rozhodnutia v členských krajinách OECD na všetkých úrovniach politiky (verejnej správy).


Kliknite sem a preštudujte si celú bezmála 200 stranovú štúdiu (k dispozícii len v anglickom jazyku).