Ako využije doprava Junckerov investičný plán?

Nemecká diaľnica (zdroj: Blende57/Flickr)

Európske dopravné koridory potrebujú každoročne investície za 75 miliárd eur. Plán spolupráce so súkromným sektorom, ktorý minulý týždeň predstavil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, môže doplniť už existujúce schémy financovania, vraví slovinská komisárka Violeta Bulcová.

Dnes v Európskom parlamente na Výbore pre dopravu a cestovný ruch predstavila 3 oblasti, na ktoré by podľa nej mala Európska únia upriamiť svoju pozornosť.

Ako prioritu spomenula čistejšie spôsoby prepravy. Upozornila, že v železničnej a lodnej doprave často krát na hraniciach členských štátov chýba prepojenie. Bulcová chce budovať nevyhnutnú infraštruktúru pre rozširovanie alternatívneho pohonu áut a tiež zlepšiť mobilitu v mestách, pretože práve tá vyprodukuje najviac emisií.

Nový Európsky fond pre strategické investície (EFSI) v dopravnom sektore doplní financie z Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility/CEF), Európskej investičnej banky (EIB)či z Kohézneho fondu.

21 miliárd z nového investičného plánu Komisie môže podporiť riskantnejšie projekty ako tie z EIB a môže tiež prispieť k financovaniu niektorých investícií, ktoré nemajú prístup k európskym grantom, vysvetlila komisárka.

Zdôraznila, že v žiadnom prípade sa tým nemenia priority pri vytváraní Transeurópskych dopravných sietí (TEN-T). Tie však budú mať po novom viac možností, ako získať peňažné prostriedky.

Junckerov investičný plán ráta s multiplikačným účinkom fondu EFSI v pomere 1:15. Komisia preto bude musieť hľadať najviac ekonomicky životaschopné projekty. Komisárka avizuje, že by v prvom rade malo ísť o „zrelé“ investičné zámery, ktoré s realizáciou začnú v najbližších troch rokoch.

„Investičný plán predstavuje reálnu príležitosť. Ale mali by sme byť vedomí toho, že verejné aj súkromné investície sa prejavia vtedy, ak budeme schopní navrhnúť správne regulačné prostredie,“ povedala Bulcová na záver vystúpenia v Europarlamente.