EIB chce pomôcť malým podnikateľom ku kapitálu

Európska investičná banka (EIB) poskytla minulý rok malým a stredným podnikom (MSP) v Európe stredno- a dlhodobé úvery vo výške 5 miliárd eur. Neposkytuje ich priamo, ale prostredníctvom bánk v členských krajinách. Európsky investičný fond (EIF), ktorý patrí do skupiny EIB, zas poskytol garancie v celkovej výške 1,4 miliardy eur a ďalších 521 miliónov eur vo fondoch venture kapitálu. Pomohla tak viac ako 160 000 MSP.

Skupina EIB chce v tomto roku zjednodušiť pravidlá a poskytovanú pomoc rozšíriť. Hlavné línie nového prístupu predstavil na výročnom stretnutí Rady guvernérov EIB jej prezident Philippe Maystadt:

  • EIB zmodernizuje „Global Loans“ – úverovú líniu poskytovanú bankám v členských krajinách, ktoré potom pôžičky distribuujú jednotlivým podnikateľom – aby znížila byrokraciu pre banky, aj pre MSP. Od bánk bude na druhej strane vyžadovať, aby klientov jasne informovali, že ide o financie EIB, a poskytovali pri týchto pôžičkách nejakú dodatočnú výhodu – dlhšiu dobu splácania, flexibilnejšie uvoľnenie peňazí, vyplácanie v inej ako národnej mene, či nižšiu úrokovú sadzbu.
  • EIB bude užšie spolupracovať s EIF a spolu vytvoria nové finančné nástroje. Zamerajú sa nimi na tie segmenty trhu, ktoré majú najväčšie problémy získavať financie.
  • Rozšírenie podpory EIB na oblasti pomáhajúce rastu firiem ako výskum a vývoj, rozvoj distribučných sietí, či zabezpečenie prežitia firmy po odchode zakladateľov.

Detaily nových opatrení zverejní banka počas tohto roka.

Podľa európskej legislatívy sa ako MSP kvalifikuje firma, ktorá je nezávislá (nie je teda pobočkou inej spoločnosti a pod.) a má menej ako 250 zamestnancov. V Únii je až 99% všetkých firiem práve MSP, vytvárajú 100 miliónov pracovných miest a sú kľúčovým generátorom inovácií.