EIB začne požičiavať aj malým podnikom východných susedov

EIB k tomuto kroku pristúpila na základe záverov májového summitu Východného partnerstva v Prahe, v rámci ktorých boli EIB, Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) a ďalšie medzinárodné finančné inštitúcie operujúce v regióne vyzvané, aby vytvorili spoločný nástroj na podporu MSP.

Východné partnerstvo je novým rámcom pre spoluprácu medzi Európskou úniou a Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou. Na základe mandátu, ktorý EIB udelil Európsky parlament a Rada ministrov, môže operovať vo všetkých krajinách okrem Bieloruska. Na svoje aktivity má na v rámci obdobia 2007 – 2013 vyčlenených 3,7 miliárd eur. „Dúfame, že prostredníctvom nového nástroja budeme môcť poskytnúť prvý úver ešte pred koncom roka, povedal prezident EIB Philippe Maystadt.

EIB v spolupráci so Svetovou bankou a EBOR sa vo februári zaviazali, že poskytnú 24,5 miliardy eur na podporu bankového systému a reálnej ekonomiky v strednej a východnej Európe. Na tejto sume sa EIB podieľa takmer polovicou – 11 miliárd eur.

Do krajín Východného partnerstva mohla doteraz zasahovať vo veľmi obmedzenej miere, najmä v oblasti dopravy, energetiky, telekomunikácií a environmentálnej infraštruktúry. V súčasnosti rokuje s partnerskými bankami – obracia sa buď na štátne rozvojové banky v regióne a tiež banky z EÚ, ktoré v týchto krajinách majú svoje pobočky.