EIB navyšuje financie pre malé a stredné podniky

zdroj: flickr, autor: Public Domain Photos

„Európska investičná banka sa zaväzuje poskytovať výrazne zvýšené poskytovanie úverov pre malé a stredné podniky a investície kľúčové pre hospodársky rast, ako bolo dohodnuté na zasadnutí Európskej rady pred troma týždňami," uviedol prezident EIB Werner Hoyer.

Dodal, že banka tiež umožní posilnenie investícií na zlepšenie pracovných zručností a zvýšenie počtu pracovných miest v podnikoch po celej Európe v rámci boja proti nezamestnanosti mladých ľudí.

Vedenie Európskej investičnej banky odsúhlasilo aj nové iniciatívy na zabezpečenie financovania obchodu zameraného na vývoz pre MSP a stredne veľké podniky v krajinách EÚ. V súčasnosti EIB podporuje financovanie zahraničného obchodu iba v Grécku.

Poskytovanie úverov pre MSP sa počas tohto roku zvýši z pôvodne plánovaných 14,1 miliardy eur na 17 miliárd eur. Tým sa celková podpora EIB pre tieto podniky dostane takmer na 20 miliárd eur, pričom Európsky investičný fond sa sústreďuje hlavne na venture capital, garancie a mikrofinancovanie.

Vedenie banky sa tiež dohodlo, že EIB požičia 6 miliárd eur na podporu investícií do zručností a tvorby nových pracovných miest. Hoyer spresnil, že tieto prostriedky budú dostupné už v auguste tohto roka čiže skôr, než fondy EÚ, čím  umožnia členským štátom predložiť národné alebo regionálne programy na boj proti nezamestnanosti mládeže.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.