Externé hodnotenie EFSI dáva za pravdu Komisii

Juncker

Jean-Claude Juncker, zdroj: Európska komisia

Audítorská firma EY včera zverejnila svoje nezávislé hodnotenie prvého roku fungovania Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI).

Hlavný nástroj Junckerovho investičného plánu podľa nej vo veľkej miere plní stanovené ciele, zlepšiť by sa však dala jeho doplnkovosť aj rovnomernosť pokrytia.

Závery aj odporúčania externého auditu sú teda podobné tým, ktoré predstavili Európska komisia a Európska investičná banka (EIB) vo svojich hodnoteniach.

EFSI 2.0

EFSI funguje v rámci EIB od júla 2015 s cieľom podnietiť investície v Európe vo výške 315 miliárd € do roku 2018.

Európska komisia, na základe svojej hodnotiacej správy, v septembri navrhla EFSI rozšíriť a predĺžiť jeho činnosť až do roku 2020, kedy končí aj súčasný viacročný finančný rámec EÚ.

„Investičný plán pre Európu sa ukázal byť úspechom,“ vyhlásil pri predstavení tzv. EFSI 2.0 podpredseda Komisie zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jirki Katainen.

Predčasné rozhodnutie?

Rozhodnutie zdvojnásobiť tzv. Junckerov fond už po niečo vyše roku jeho fungovania tento týždeň nepriamo kritizoval Európsky dvor audítorov (ECA).

„Je ešte príliš skoro na to, aby sme vedeli posúdiť jeho hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv. Nie je jasné ani to, či EFSI dosiahne svoj pôvodný cieľ,“ vyhlásil Mihalis Kozlovs, ktorý pripravil stanovisko ECA.

EFSI už dlhšie čelí niekoľkým bodom kritiky, najmä čo sa týka jeho cieľa poskytovať doplnkové financovanie a rovnomernosti jeho geografického pokrytia.

Ciele plní, ale…

Externý audit EY, ktorý začal koncom septembra, hodnotil činnosť EFSI na základe dostupných dát pre obdobie júl 2015 – jún 2016.

Hneď na úvod preto EY upozorňuje, že hodnotenie a jeho hĺbka bolo obmedzené krátkym časovým rámcom. Predstavuje však niekoľko záverov a odporúčaní.

EFSI v prvom roku umožnil EIB poskytovať finančnú podporu riskantnejším projektom a pravdepodobne dosiahne svoj multiplikačný cieľ 1:15 (zmobilizovať každým investovaným eurom 15 € v súkromných investíciách).

Zároveň však audit odporúča jasnejšie definovať princíp doplnkovosti, „ktorý rozdielne chápu vnútorné a vonkajšie zainteresované strany“.

Chýba lokálna podpora

EY upozorňuje aj na extréme rozdiely v množstve podporených investícií medzi členskými štátmi.

Len 9% podpory z EFSI šlo za prvý rok do krajín strednej a východnej Európy. Až 63 % z celkového objemu na podporu projektov v oblasti infraštruktúry pritom dostali len tri krajiny: Veľká Británia, Taliansko a Španielsko.

Ďalším odporúčaním teda je, aby Európske centrum investičného poradenstva (EIAH) – tiež súčasť Investičného plánu pre Európu – poskytoval lokálnu podporu v spolupráci s národnými podpornými bankami.

Upozornil na to aj výkonný riaditeľ EFSI Wilhelm Molterer v nedávnom rozhovore pre EurActiv.sk.

„Potrebujeme aby národné podporné banky vytvorili akúsi európsku poradenskú sieť. EIAH je dôležité, ale nie je odpoveďou na všetko,“ povedal.

Rada rozhodne v decembri

Výsledky externého auditu privítala najmä Európska komisia.

„Nezávislé hodnotenie podporuje našu víziu pre investičný plán. Berieme do úvahy všetku spätnú väzbu a v spolupráci s našimi partnermi z EIB posunieme tento plán do druhej fázy,“ vyhlásil Jirki Katainen.

„Najnovšie údaje ukazujú, že sme na správnej ceste. Je potešujúce, že s naším postupom súhlasia aj nezávislí hodnotitelia,“ doplnil.

Hodnotiaca správa EY bude spolu s hodnoteniami Komisie a EIB slúžiť ako podklad pre ministrov, ktorí majú predstaviť pozíciu Rady k návrhu na rozšírenie EFSI po decembrovom zasadnutí formátu ECOFIN.

Predsedať mu bude slovenský minister financií Peter Kažimír, ktorý taktiež vidí priestor na zlepšenie najmä v doplnkovosti EFSI a regionálnej vyváženosti projektov.