Investičná ofenzíva EÚ prilákala projekty za 1300 miliárd eur

Werner Hoyer, Jean-Claude, Juncker a Jyrki Katainen (zdroj: Európska komisia)

Len v nasledujúcich troch rokoch by sa v Európe mohli zrealizovať investičné projekty za 500 miliárd eur. Veľa z týchto zámerov sa však momentálne neuskutoční kvôli finančným alebo regulačným prekážkam, informovali včera predstavitelia Komisie a Európskej investičnej banky (EIB).

Európa plánovanie potrebovala

„Sú tu veľké investičné potreby aj životaschopné projekty, ktoré by mohli pozdvihnúť hospodársky rast a otvoriť viac pracovných príležitostí, vyhlásil podpredseda EK Jyrki Katainen. Banky aj investori mu údajne naznačovali, že presne takúto iniciatívu potrebovali.

Na rokovaní ministrov financií európskej dvadsaťosmičky hovoril najmä o tom, ako sa zatiaľ darí napĺňať ambiciózny investičný plán, ktorý na konci novembra predstavil predseda Komisie Jean-Claude Juncker.

Katainen na Rade EÚ zároveň predložil správu, ktorú vypracovala Špeciálna pracovná skupina. V nej zástupcovia každej krajiny únie, Európskej komisie a EIB vybrali 2000 potenciálne úspešných investičných projektov.

Úlohou pracovnej skupiny bude vybrať tie, ktoré únia podporí zo sumy 21 miliárd eur. Vďaka európskemu vkladu by sa mali aktivizovať súkromní investori a doplniť celkovú hodnotu projektov až na 315 miliárd eur.

„Členské štáty poskytli  veľké množstvo návrhov. Na nich môžeme stavať, vytvoriť zoznam projektov a zabezpečiť, že peniaza pôjdu tam, kde najlepšie vyhovejú dopytu, povedal prezident EIB Werner Hoyer.

Investičný plán je trojuholník, vysvetľoval Katainen. V jednom jeho rohu je likvidita. Tú predstavuje nový  Európsky fond pre strategické investície (EFSI), ktorý môže investovať aj do riskantnejších oblastí.  V druhom je mechanizmus, ktorý súkromnému sektoru pomôže vybrať životaschopné projekty. Tretím vrcholom trojuholníka je jednotný trh EÚ.

Pracovná skupina navrhla EK a EIB ďalšie odstraňovanie bariér v kľúčových rastových odvetviach a tiež odporučila vypracovanie dlhodobých národných investičných plánov.

Čo podporiť?

Zástupcovia EK zároveň zopakovali, že tok financií bude presne nasmerovaný do strategických oblastí. Najväčšiu podporu teda dostanú vzdelávanie, inovácie, doprava, životné prostredie a energetika.

Zvláštna pozornosť sa upriami na malé a stredné podniky s ohľadom aj na zamestnanosť mladých.

Spomedzi 2000 projektov, ktoré únia odhalila, sa v súvislosti so Slovenskom spomína 600 miliónov eur na zvyšovanie energetickej efektívnosti obytných domov.

Európska komisia ani EIB však nemajú voči týmto projektom automatické záväzky, pripomenula pracovná skupina. Životaschopné investičné zámery sa na zoznam, ktorý vypracovala, môžu kedykoľvek dostať.