Junckerov investičný fond sa osvedčil. Europoslanci schválili jeho predĺženie

Europoslanci schválil predĺženie Európskeho fondu pre strategické investície. FOTO: Twitter.com

Európsky parlament v utorok predĺžil fungovanie Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) a navýšil jeho kapacitu a financovanie.

EFSI je finančným pilierom tzv. Junckerovho plánu, ktorého cieľom je naštartovať investície v EÚ po období ekonomickej krízy.

Hoci sa investičné prostredie v posledných rokoch výrazne zlepšilo, objem investícií je i naďalej nižší ako pred hospodárskou krízou. Európska únia sa preto rozhodla vylepšiť EFSI a predĺžiť ho do roku 2020.

Investície za pol miliardy

Na konečnom texte schváleného nariadenia sa parlamentní vyjednávači vopred dohodli so zástupcami Rady EÚ, ktorá reprezentuje členské štáty.

https://twitter.com/EIB/status/940608707267883008

„Investičný plán priniesol skutočné výhody spoločnostiam v celej Európe. A chceme toho dosiahnuť viac. Zohľadnili sme názory na to, ako Európsky fond pre strategické investície funguje, a urobili sme určité vylepšenia. Usilujeme sa o to, aby boli investičné rozhodnutia EFSI ešte transparentnejšie, ako aj o poskytovanie rozsiahlejšej technickej podpory na miestnej úrovni,“ vyhlásil po hlasovaní Európskeho parlamentu Jyrki Katainen, podpredseda Európskej komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť.

Európsky fond pre strategické investície by mal teda fungovať až do roku 2020 s cieľom pomôcť naliať do reálnej ekonomiky investície v celkovom objeme do 500 miliárd eur.

Fond má pomôcť Únii vyrovnať sa s nedostatkom investícií a zlyhaniami trhu podporou projektov s vysokým rizikovým profilom. EFSI chce nasmerovať investície prioritne na tvorbu pracovných miest – najmä pre mladých ľudí, na podporu rastu a konkurencieschopnosti a do sektorov energetiky, ochrany životného prostredia a klímy, zdravotnej starostlivosti, výskumu a inovácií, udržateľnej dopravy, ako aj do digitálneho sektora a kreatívneho priemyslu.

https://euractiv.sk/clanky/investicna-politika/junckerov-plan-vytvori-700-tisic-pracovnych-miest-tvrdi-sef-eib/

EFSI doteraz zmobilizoval viac ako 250 miliárd eur, pomohol vytvoriť 600.000 pracovných miest a podporil vyše 400.000 malých a stredných podnikov. EFSI 2.0 má zvýšiť podporu pre malé projekty a bude vyžadovať proaktívnejší postoj centra investičného poradenstva.

Čo je nové?

Jednou z vecí, ktorá sa predošlému cyklu EFSI vyčítala, bola nerovnomerne rozložená podpora medzi jednotlivé európske regióny a odvetvia. Fond sa preto bude viac sústrediť na tematickú a geografickú diverzifikáciu investícii. Explicitne chce cieliť na udržateľné poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov a akvakultúru.

Zvláštny dôraz bude EFSI 2.0 klásť na cezhraničné projekty a projekty, ktoré prispejú v oblasti klimatických zmien v súlade s cieľmi Parížskej klimatickej dohody.

Kľúčovú úlohu v rozšírení podpory z EFSI do nových sektorov a regiónov má zohrať posilnenie Európskeho centra investičného poradenstva. Ten projektom poskytoval technickú podporu už aj v minulom období, odteraz sa však v spolupráci s Európskou investičnou bankou a národnými podpornými bankami bude viac sústrediť na cielenie podpory do regiónov, ktoré to najviac potrebujú.

Rozšírené EFSI sa chce silnejšie zamerať aj na podporu väčšieho počtu malých projektov. V minulom období ťažilo z podpory EFSI 528 tisíc malých a stredných podnikov. Vzhľadom k tomuto úspechu chce fond zvýšiť záruky pre malé a stredné podnikanie z 26 na 40 percent.

Investičný výbor EFSI, ktorý rozhoduje o každom projekte, bude musieť vysvetľovať svoje rozhodnutia a uviesť dôvody na poskytnutie podpory v rámci záruky EÚ pre každú operáciu. Tieto vysvetlenia budú sprístupnené verejnosti na internete.

Europarlament bude mať právo nominovať jedného člena do investičného výboru EFSI, čím by malo dôjsť k ďalšiemu posilneniu transparentnosti jeho fungovania.

Junckerov plán na Slovensku

Na Slovensku boli doposiaľ v rámci EFSI schválené operácie v objeme 472 miliónov eur, ktoré majú na seba naviazať investície vo výške 1,2 miliardy eur.

Z údajov Európskej investičnej banky vyplýva, že s podporou EFSI sú financované celkovo tri infraštruktúrne projekty v hodnote 448 miliónov eur. EIB sem však započítava aj cezhraničné projekty, na ktorých sa Slovensko podieľa v spolupráci s ďalšími krajinami EÚ.

Jediný čisto slovenský projekt financovaný z prostriedkov EFSI je tak zatiaľ projekt bratislavského obchvatu D4.

https://euractiv.sk/fokus/investicna-politika/junckerov-fond-na-slovensku/

Okrem toho sa však v rámci EFSI dohodol Európsky investičný fond na dvoch záručných programoch s Československou obchodnou bankou. Vďaka nim môže ČSOB môže poskytnúť úvery so zárukami EFSI pre malé a stredné podniky v celkovom objeme 135 miliónov eur.

Od jesene minulého poskytla banka  úvery na rozvoj malého podnikania v hodnote 28 miliónov eur.

„Z našich údajov vyplýva, že najviac úverov zatiaľ smerovalo pre podniky v regiónoch s nadpriemernou nezamestnanosťou. V rámci Slovenska sme tak podporili už viac ako 1600 pracovných miest, hlavne v oblasti služieb,“ uviedla ČSOB v stanovisku pre EurActiv.sk.