Komisia predstavila EFSI 2.0

Georgieva, Katainen, Mogherini

Kristalina Georgievová, Jyrki Katainen a Federica Mogheriniová predstavujú rozšírenie EFSI, zdroj: Európska komisia

Európska komisia dnes predstavila „druhú generáciu“ Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI).

Fond, ako základný pilier Investičného plánu pre Európu, má po novom fungovať dvakrát dlhšie a zdvojnásobí sa aj jeho finančná kapacita. Zlepšiť sa má tiež doplnkovosť fondu či jeho geografické pokrytie.

Úspešný rok

„Európa musí výrazne investovať do mládeže, do uchádzačov o zamestnanie, do začínajúcich podnikov. Investičný plán pre Európu v objeme 315 miliárd € počas prvého roka svojej činnosti už viedol k investíciám v hodnote 116 miliárd €,“ zhodnotil dnes predseda Európskej Komisie Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie.

Za rozšírenie EFSI sa Juncker spolu s ďalšími európskymi politikmi vyjadroval už dlhšie. Dnes exekutíva EÚ predložila konkrétne čísla.

Dlhšie a viac

Komisia navrhuje, aby sa pôvodné trojročné obdobie (2015 – 2018) fungovania fondu predĺžilo do roku 2020, keď sa končí aj aktuálny viacročný finančný rámec Únie.

Celkový objem investícií, ktoré by mal EFSI zmobilizovať by sa tak mal zvýšiť na pol bilióna €. Pre zdvojnásobenie pôvodného cieľa (315 mld €) bude podľa Komisie potrebné, aby do fondu prispeli ďalšie členské štáty.

Doteraz sa do iniciatívy zapojilo 9 štátov EÚ. Slovensko prispelo sumou 400 miliónov €. Tieto príspevky sa krajinám nezarátavajú do výpočtu deficitu a tak nezaťažujú ich rozpočty.

Dôraz na doplnkovosť

Upraviť by sa malo aj fungovanie fondu. EFSI 2.0 sa má sústrediť na financovanie vyššieho počtu cezhraničných a udržateľných projektov.

Pri rozdeľovaní financií sa má tiež viac dbať na doplnkovosť. Fond by mal financovať iba projekty, ktoré by inak nedostali podporu napríklad z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Komisia chce preto uverejňovať podrobné informácie o tom, prečo jednotlivé projekty dostali financie a ako spĺňajú kritériá z nariadení o EFSI.

Širšie pokrytie

Zlepšiť by sa malo aj geografické pokrytie fondu. Jedným z bodov kritiky voči doterajšiemu fungovaniu EFSI bolo, že financie dostávajú najmä rozvinuté regióny EÚ, ktoré dokážu projekty lepšie pripraviť.

Komisia chce preto poskytovať špeciálnu miestne zameranú technickú pomoc všetkým, čo prejavia záujem o finančnú podporu z fondu.

Exekutíva ďalej navrhuje posilniť sociálny rozmer EFSI zvýšením celkovej sumy finančných nástrojov na podporu sociálnych podnikov a mikrofinancovania zo 193 miliónov € až na 1 miliardu €.

Nový fond pre susedov

Po vzore tzv. Junckerovho investičného plánu Komisia dnes oznámila aj nový európsky vonkajší investičný plán (EIP), ktorý má podporiť investície v Afrike a v krajinách susediacich s EÚ.

Cieľom EIP je posilniť partnerské vzťahy, prispieť k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja a tiež riešiť jednu zo základných príčin migrácie.

Podobne ako pri Junckerovom pláne, je základným kameňom EIP nový Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD), so základným vkladom 3,35 miliardy €, ktorý ma podnietiť investície vo výške 44 miliárd €.

„Nový vonkajší investičný plán podporí ekonomiky a spoločnosti našich partnerov, ako aj naše strategické ciele v zahraničnej politike, od bezpečnosti po globálny rozvoj,“ vyhlásila Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová.