Priveľa investícií na západe. Europoslanci kritizovali Junckerov fond

EFSI

Aktuálna mapa projektov EFSI. FOTO: IEB.ORG

Investičný plán EÚ by mal byť geograficky vyváženejší, orientovaný na podporu malých podnikov a otvorený riskantnejším investíciám, zhodli sa dnes poslanci Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.

Prevažuje západ a energetika

Europoslanci vyslovili znepokojenie s tým, že až 91 % financií z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) bolo vynaložených v pätnástich členských štátoch Únie, ktoré v porovnaní s inými krajinami EÚ nepociťujú akútny nedostatok investícií.

„Je znepokojujúce, že nové členské štáty čerpajú podporu EFSI v porovnaní so starými len minimálne. Je to spôsobené menšou vyspelosťou kapitálových trhov, ale aj komplikáciami na úrovni národných orgánov. Tento nedostatok bude potrebné urýchlene odstrániť a zabezpečiť plné a rovnomerné čerpanie,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

https://euractiv.sk/fokus/investicna-politika/junckerov-fond-na-slovensku/

Parlament v nelegislatívnom uznesení poukázal aj na sektorovú nevyváženosť podpory, keď na energetiku pripadalo 46 % celkových prostriedkov EFSI, na oblasť sociálnej infraštruktúry, zdravotníctva a vzdelávania však boli vyčlenené iba 4 % schváleného financovania investičného fondu.

Poslanci preto požadujú zavedenie sektorového limitu financovania vo výške 30 % z rozpočtu EFSI.

Čo znamená doplnkovosť? pýtajú sa

Uznesenie pripomína, že účelom EFSI je poskytovať doplňujúce zdroje tam, kde zlyháva trh a podporovať operácie, ktoré by bez EÚ bolo možné zrealizovať iba v obmedzenej miere alebo vôbec.

Poslanci v tejto súvislosti požadujú jasné zadefinovanie konceptu doplnkovosti, ale aj podporu inovatívnym a prelomovým projektom, ktoré sú zväčša rizikovejšie ako projekty, ktoré podporuje Európska investičná banka (EIB).

EFSI by podľa ich názoru mal vo väčšej miere financovať aj projekty malého rozsahu a cezhraničné projekty. EIB a Európske centrum investičného poradenstva (EIAH) by podľa poslancov mali podporiť využívanie investičných platforiem, ktoré by mali zoskupovať menšie projekty a poskytovať im technickú pomoc, čo by prispelo ku geografickej a tematickej diverzifikácii investícií.

Európsky fond pre strategické investície, ktorý je spravovaný EIB, bol zriadený na obdobie troch rokov s cieľom priniesť reálnej ekonomike investície v objeme aspoň 315 miliárd eur. Európska komisia navrhla predĺženie životnosti EFSI do konca súčasného viacročného finančného rámca, čiže do začiatku roku 2021, s cieľom mobilizovať do tohto dátumu investície v celkovom objeme 500 miliárd eur.

Junckerov fond