Bratislavský obchvat – zlyhanie Junckerovho plánu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Kladenie základného kameňa D4 v Šamoríne. Zdroj: TASR

logoCEE_Bankwatch
Správa organizácií CEE Bankwatch a Counter Balance sleduje proces prijímania rozhodnutia o budovaní obchvatu. Tvrdia, že „pri viacerých príležitostiach boli právne procesy prípravy projektov rešpektované iba formálne, čím vytvorili priestor pre sériu neobjektívnych rozhodnutí a konfliktov záujmov“.

Správa kritizuje rozhodnutie o realizácii projektu prostredníctvom PPP už v prvých štádiách prípravy – rozhodnutie o tom, že sa pôjde cestou verejno-súkromného partnerstva, bolo urobené už v roku 2013, pred analýzou alternatív. Hoci Najvyšší kontrolný úrad kritizoval právnu stránku rozhodnutia, a varovanie vydalo aj ministerstvo financií, projekt bol naďalej implementovaný ako PPP.

Organizácie poukazujú na rovnaké pochybenie, na aké upozornil Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR: štát si neoveril, či dopravné problémy Bratislavy nedokáže efektívnejšie riešiť iný typ infraštruktúry. Stavbu diaľnice porovnával len s tzv. „nulovým scenárom“ – alternatívou, v ktorej nebolo implementované žiadne riešenie.

Niektoré z hlavných predpokladov, na ktorých bola postavená Štúdia uskutočniteľnosti, boli kontroverzným spôsobom manipulované, napríklad výrazne nadsadené odhady budúceho nárastu intenzity dopravy, ktoré nebrali dostatočne do úvahy dáta z hĺbkových dopravných prieskumov, tvrdí CEE Bankwatch a Counter Balance.

Vyhodnotenie efektívnejších a udržateľnejších riešení ukázalo, že konsolidácia siete verejnej dopravy by ušetrila vláde stovky miliónov eur, a zároveň ponúkla efektívnejšie a nizkouhlíkové riešenie.

Autor štúdie Juraj Melichár z CEE Bankwatch uzatvára: „Podľa detailných štúdií je PPP diaľnica nie len nerealisticky predražená, a teda nevýhodná pre daňových poplatníkov, ale aj nevhodná na riešenie hlavných dopravných problémov mesta. Obchvat odvedie len 9 percent mestskej dopravy, a nebude riešiť omnoho urgentnejší problém ľudí, ktorí dochádzajú pravidelne z okrajových častí do centra Bratislavy.“

Xavier Sol, riaditeľ Counter Balance upozorňuje na nesúlad projektu s cieľmi Junckerovho plánu: „Tento projekt má ďaleko k inovatívnym projektom, ktoré by mali byť financované z Plánu pre Európu. Namiesto toho ide o emisne intenzívny projekt, plný konfliktov záujmov a nedostatku transparentnosti. Preto od Európskej komisie a EIB žiadame, aby sa stiahli z financovania projektu.“

Celý text štúdie je dostupný na stiahnutie v anglickom jazyku.