Napojenie na kanalizáciu

V roku 2016 bolo na Slovensku napojených na kanalizáciu len necelých 66,4 % domácností. V porovnaní s rokom 1993 tak ich počet stúpol len o niečo viac než 14,8 %.

Stále je to výrazne menej, ako napríklad v Holandsku, kde je na kanalizáciu napojených takmer 100% domácností.

Chýbajúce napojenie na verejnú kanalizáciu býva dôležitým zdrojom znečistenia riek. Slovensko, ktoré sa zaviazalo zlepšiť ochranu vôd, investovalo od roku 2010  do manažmentu odpadových vôd a zabezpečovania pitnou vodou viac ako 1,2 miliardy eur (údaj k r. 2017) zo zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu a Environmentálneho fondu.

Veľkú časť výdavkov na zlepšenie pripojenia ku kanalizácii financuje európsky Kohézny fond.

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.