Barnier: Voda sa v Únii privatizovať nebude

Autor: Gualberto107, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Privatizácia pitnej vody „nikdy nebola úmyslom, nikdy nebola skutočnosťou,“ zdôraznil v piatok (21.6.) európsky komisár pre vnútorný trh Michel Barnier.

Dodal, že Komisia zaradila vodu na zoznam oblastí, v ktorých sa snažila zvýšiť právnu bezpečnosť, rovné zachádzanie na trhu a transparentnosť pre úrady, dodávateľov a prevádzkovateľov. „Rozhodnutie o tom, ako sa riadia verejné služby je v rukách členských štátov a ich miestnych úradov. A tak to zostane,“ podčiarkol komisár.

Prostredníctvom procesu Európskej občianskej iniciatívy začala organizácia Right2Water zbierať podpisy pod petíciu, ktorou žiadajú, aby zásobovanie vodou a manažment vodných zdrojov nepodliehali  pravidlám vnútorného trhu a aby boli vodohospodárske služby vylúčené z liberalizácie trhu. Jej autori v súvislosti s návrhom smernice o udeľovaní koncensií tvrdili, že Komisia v tajnosti pripravuje pôdu pre privatizáciu dodávok vody, čo vyvolalo rozhorčenie predovšetkým v Nemecku.

Vo februári ako prví vyzbierali potrebný počet milión podpisov, v júni prekročili počet 1,6 milióna. V Nemecku sa pod petícií podpísalo takmer 1,3 milióna ľudí. Veľký ohlas ale vyvolala aj na Slovensku – podľa údajov organizátorov sa k 18.6. pod petíciu podpísalo už takmer 33 tisíc slovenských občanov.

Nové prehlásenie komisára Barniera môžu považovať za svoj ďalší úspech.

Načúvame občanom, voda sa vyškrtne

Barnier dodal, že hoci pri smernici nikdy  riziko privatizácie zásobovania vodou nehrozilo, „fakt je, že občania si to mysleli a v tejto otázke veľmi jasne vyjadrili svoj názor“ a chápe, prečo sú „občania nahnevaní a znepokojení, keď im povedia, že vodárenské služby by sa mohli sprivatizovať proti ich vôli“.

Vysvetlil, že po úpravách návrhu smernice z rôznych strán, „text, ktorý teraz máme v súvislosti s vodou, nie je uspokojivý pre nikoho: neposkytuje uistenia, ktoré občania očakávajú, a vytvára na jednotnom trhu fragmentáciu“.

„Ako najlepšie riešenie sa teraz zdá vyňať vodu z pôsobnosti smernice o udeľovaní koncesií,“ uviedol. „Predsedovi Barrosovi a svojich kolegom komisárom navrhnem, aby toto rozhodnutie podporili.“

Európsku komisiu niektorí obviňujú z nedostatku demokratickej zodpovednosti, nakoľko jej predstavitelia nie sú volení, ale politicky menovaní.

„Dúfam, že toto uistí občanov, že Komisia ich počúva, a v nasledujúcich dňoch sa vydláždi cesta ku konečnej konsenzuálnej dohode o návrhu udeľovania koncesií,“ dodal.