EK schválila Slovensku už siedmy veľký vodárenský projekt

Európska komisia schválila začiatkom februára v poradí už siedmy veľký vodárenský projekt – Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča. Jeho celkové náklady prekračujú sumu 62 miliónov eur. Príspevok EÚ z Kohézneho fondu predstavuje viac ako 27,5 miliónov eur, ďalších viac ako 4,8 milióna eur pribudne zo štátneho rozpočtu.

Hlavným cieľom projektu financovaného cez Operačný projekt Životné prostredie je zvýšenie počtu ekvivalentných obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu v aglomerácii Bytča a Hvozdnica, kde žije približne 11 tisíc obyvateľov.

Vybuduje sa takmer 65 kilometrov kanalizačných a 52 km vodovodných sietí a tiež dôjde k rekonštrukcii Čistiarne odpadových vôd (ČOV) Bytča. Vlastníkom a prevádzkovateľom vybudovanej infraštruktúry aj intenzifikovanej ČOV je regionálna vodárenská spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie.

Brusel už v uplynulom období odsúhlasil vodárenský projekt na Orave za vyše 87 miliónov eur, projekt odkanalizovania podunajskej časti Bratislavského regiónu za 50,4 miliónov eur, vodárenský projekt na hornej Nitre za 102 miliónov eur, projekt trenčianskych vodárov za vyše 83 miliónov eur, projekt Považskej vodárenskej spoločnosti za 66 miliónov eur, ako aj projekt skupinovej kanalizácie Ružomberok a ČOV Liptovské Sliače v celkovej hodnote 26,7 miliónov eur.

Spomedzi členských krajín Únie najväčší pokrok v oblasti zberu a čistenia odpadových vôd podľa smernice z roku 1991 dosahujú Rakúsko, Nemecko a Holandsko. Pokiaľ ide o hlavné mestá, primeraný systém zberu a čistenia bol podľa minuloročnej implementačnej správy zavedený len v 11 z nich vrátane Bratislavy.