Európske inštitúcie sa predbežne dohodli na smernici o pitnej vode. Vyšli v ústrety občanom

Ilustračný obrázok. [TASR/František Iván]

Nové pravidlá napríklad zjednodušia prístup verejnosti k informáciám o kvalite a dodávke pitnej vody v ich obytnej zóne.

Európska komisia privítala predbežnú dohodu o prepracovanej smernici o pitnej vode, ktorú v stredu (18. decembra) v Štrasburgu dosiahli vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady EÚ.

Politická dohoda je založená na návrhu prijatom Európskou komisiou vo februári 2018, ktorý priamo nadviazal na európsku iniciatívu občanov s názvom Právo na vodu (Right2water). Išlo vôbec o prvú občiansku iniciatívu, ktorou sa eurokomisia zaoberala.

Eurokomisár pre životné prostredie a oceány Virginijus Sinkevičius ocenil, že občiansku výzvu vypočuli aj europarlament a Rada EÚ a poskytli súhlas s modernizáciou pravidiel Únie, ktoré povedie k zlepšeniu kvality pitnej vody.

“Spoločne môžeme a musíme chrániť zdravie a bezpečnosť našich občanov,” konštatoval.

Pri vode Slovensko presadzuje silnú ochranu, pri klíme „národné špecifiká“

Európski ministri sa podľa štátneho tajomníka dohodli na ambicióznej pozícii k smernici o pitnej vode. Rokovali aj o dlhodobom znižovaní emisií, kde je Slovensko opatrnejšie.

Hygienickejšie potrubia

Zmena v predpisoch napríklad verejnosti umožní jednoduchší prístup k informáciám o kvalite a dodávke pitnej vody v ich obytnej vode. Komisia si od tohto opatrenia sľubuje vyššiu dôveru v pitnú vodu a tým aj menší dopyt po balených vodách.

Sprísniť sa má aj ochrana pitnej vody. Nové pravidlá majú odrážať najmodernejšie technologické inovácie a dokonca presiahnuť odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Dohoda medzi inštitúciami Európskej únie tiež obsahuje prísľub hygienických požiadaviek na materiály prichádzajúce do styku s pitnou vodou. Európska chemická agentúra (ECHA) má zabezpečiť, aby sa v potrubiach a kohútikoch, ktoré prichádzajú do styku s vodou, mohli používať iba bezpečné látky.

Použitie recyklovanej vody

Nová smernica má tiež umožniť využitie vody z čističiek odpadových vôd na zavlažovanie pôdy, avšak len pre štáty, ktoré sa tak rozhodnú.

„Keďže sa geografické podmienky v jednotlivých členských štátoch značne líšia, členský štát sa môže rozhodnúť, že nie je vhodné, aby sa na jeho území na zavlažovanie používala recyklovaná voda,“ uvádza sa na stránkach Rady EÚ.

Únia chce viac odpadovej vody v poľnohospodárstve, Slovensku skôr chýba kvalitná závlaha

Európska komisia chce kvôli suchám zjednodušiť využitie vody z čističiek odpadových vôd na zavlažovanie pôdy. Na Slovensku poľnohospodárstvo ale nevytvára taký tlak na podzemné a povrchové vody ako na juhu Európy. Agrosektor viac trápi zastaraná závlahová sústava. 

Dočasnú dohodu z 18. decembra ešte musia schváliť poslanci Európskeho parlamentu a ministri členských krajín (Rada EÚ). Po schválení oboch inštitúcií bude smernica uverejnená v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť o 20 dní neskôr.