Ktoré pláže sú špinavé? Zistite si to na webe

Foto: mmisso.deviantart.com

Webová stránka „Water Watch – Eye on Earth,“ ktorá bude spustená dnes (30.7.) bude monitorovať stav tisícok európskych pláží. Hodnotiť ich bude podľa semafórových svetiel:

  • Zelená – pláž je čistá,
  • Červená – pláž je znečistená,
  • Žltá – o pláži nie je dostatok informácií.

Služba na doméne www.eyeonearth.eu umožňuje návštevníkom pláží podeliť sa so svojimi skúsenosťami. Vďaka interaktívnej web 2.0 aplikácii môžu v niekoľkých riadkoch vyjadriť svoju spokojnosť, kritiku, či pripomienky a odporúčania.

Čo sa týka pláží pri slovenských jazerách, väčšina je podľa stránky s čistými vodami. Problémy má ale napríklad štrkovisko Tona pri Šuranoch, či Zelená voda – Kurinec.

Krok Microsoftu je súčasťou opätovného budovania si imidžu firmy v očiach európskych inštitúcií po tom, čo americký IT gigant čelil sérií niekoľkých obvinení z nekonkurenčného správania sa na trhu. Na druhej strane, hovorca EEA, ktorá stránku dostala do daru, hovorí, že do projektu sa budú môcť v budúcnosti zapojiť aj iné IT firmy. Systém mapovania môže prilákať napríklad pozornosť aplikácie Google Earth alebo výrobcov digitálnych máp pre navigačné systémy.

Monitoring pláží a kvality morských vôd je prvou zo série aplikácií, po ktorej bude nasledovať vytvorenie informačného systému o pôdach, ovzduší, ozónovej vrstve a podobne. EEA verí, že nové nástroje pomôžu k environmentálnej zmene správania sa obyvateľov EÚ.

Otáznou však zostáva aktuálnosť poskytnutých informácií. Monitoring sa spolieha na informácie poskytnuté národnými úradmi. Európska komisia vo svojej správe z roku 2007 konštatovala, že viaceré rekreačné strediská boli vyňaté z európskeho monitoringu kvality vôd s cieľom zakryť problém znečistenia na verejnosti.