Najlepšiu vodu na kúpanie nájdete na Cypre a v Luxembursku

Autor: arztsamui, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Nová správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) potvrdzuje pozitívny trend vývoja kvality vôd na kúpanie na prímorských plážach, v riekach a jazerách. Na prvej priečke rebríčka sa už niekoľko rokov drží Cyprus. Vynikajúce výsledky na všetkých testovaných miestach sa minulý rok okrem Cypru zaznamenali aj v Luxembursku.

Najprísnejšie hodnoty kvality podľa kritérií smernice o vodách na kúpanie celkovo splnilo až 78 % z viac ako 22.000 lokalít, ktoré minulý rok testovali miestne úrady. Počet plôch, ktoré splnili minimálne kritéria pre vody vhodné na kúpanie, stúpol medziročne o 2 %.

Výbornú kvalitu vody, ktorá splnila najprísnejšie požiadavky, potvrdili lokality aj v ďalších krajinách – 97 % testovaných plôch na Malte, 95 % v Chorvátsku, 93 % v Grécku aj 88 % plôch v Nemecku.

„Skutočnosť, že sa kvalita európskych vôd určených na kúpanie naďalej zlepšuje, je povzbudivá. Stále je však potrebné urobiť viac, ak chceme zabezpečiť, aby boli všetky naše vody vhodné na kúpanie a pitie a naše vodné ekosystémy zdravé. Voda je cenným zdrojom, a preto musíme do praxe zaviesť všetky potrebné opatrenia, aby sme ju čo najlepšie chránili,“ zdôraznil eurokomisár pre životné prostredie Janez Potočnik.

SR: 23 lokalít s výbornou kvalitou vody

EEA každoročne od miestnych úradov zbiera a publikuje údaje meraní, ktoré sa týkajú množstva baktérií z odpadových vôd i od hospodárskych zvierat.

Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý podľa smernice 2006/7/ES lokality monitoruje a poskytuje informácie Európskej komisii, uskutočnil minulú sezónu merania na 33 slovenských jazerách. Až 72,7 % z nich malo výbornú kvalitu. Oproti predchádzajúcej sezóne to znamenalo zlepšenie až o 8 %. Ostatné prírodné vodné plochy mali dobrú kvalitu, stupeň dostatočnej kvality malo len stredisko Gazarka v Trnavskom kraji.

Na základe meraní ÚVZ SR koncom apríla vydal zoznam plôch určených na kúpanie pre rok 2013. Spomedzi 34 navrhnutých lokalít je 1 trvalo uzavretá (Veľký Draždiak v Bratislave), uzavretý je aj Ružín. Najviac lokalít sa nachádza v Banskobystrickom kraji. Kúpacia sezóna sa v niektorých strediskách začne už 15. júna  a bude trvať až do polovice septembra.

Kde si dať pozor?

Tohtoročná správa tiež upozorňuje, že takmer 2 % plážových oblastí pri moriach, jazerách a riekach vykazuje neuspokojivé výsledky. Najväčšie množstvo lokalít, ktoré nesplnili kritéria smernice bolo v Belgicku (12 %), Holandsku (7 %) a Spojenom kráľovstve (6 %). Niektoré z týchto pláží museli byť v letnej sezóne 2012 uzavreté.

„Európa je bohatá na miesta, kde je možné sa v lete ochladiť – od severských fjordov po subtropické pláže. Dnešná správa potvrdzuje, že kvalita vôd určených na kúpanie je vo všeobecnosti veľmi dobrá, ale stále existujú niektoré lokality, kde pretrvávajú problémy so znečistením, a preto vyzývame ľudí, aby si pozreli hodnotenie ich obľúbených miest na plávanie,“ uviedla Jacqueline McGlade, výkonná riaditeľka EEA.

To môžu občania spraviť napríklad prostredníctvom systému WISE, ktorý umožňuje sťahovať údaje a využívať interaktívne mapy a na webstránke Eye on Earth.

V niektorých oblastiach stále zostáva problémom vylievanie sa odpadovej vody  kanálov napríklad po prudkých dažďoch, avšak vďaka úpravám vo vodohospodárstve a obmedzeniu vypúšťania splaškov do prírody zlepšili kvalitu vody.

Na začiatku 90. rokov spĺňalo najvyššie kritéria pre vodu vhodnú na kúpanie len asi 60 % lokalít, minulý rok to už bolo 78 % meraných oblastí. V rovnakom období sa tiež zvýšil počet lokalít spĺňajúcich minimálne štandardy zo 70 % na 94 %.