Obnoviteľné zdroje v Únii: Voda stagnuje, slnko a vietor rastú

Európska únia sa približuje k 20-percentnému podielu obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie. [EPA-EFE/Ritchie B. Tongo]

Podiel zelených energií na európskej spotrebe energie sa vyšplhal na 17,5 %. Slovensko je celkovo deviate od konca, v oblasti dopravy sa prepadlo do poslednej tretiny.

Európska únia je na dobrej ceste k splneniu cieľov o podiele obnoviteľných zdrojov pri spotrebe energie do roku 2020, niektoré členské štáty však musia vyvinúť viac úsilia na splnenie svojich povinností.

Eurostat, štatistický úrad EÚ, to uvádza v najnovších údajoch zverejnených 12. februára.

Únia má za cieľ dosiahnuť 20-percentný podiel svojej hrubej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov už do roku 2020. Tento cieľ bol rozdelený medzi členské štáty EÚ prostredníctvom národných akčných plánov.

Eurostat zistil, že podiel obnoviteľných energií na hrubej spotrebe energie bol v roku 2017 v EÚ na úrovni 17,5 %. V roku 2004 bol tento podiel len 8,5-percentný.

Slovensko na deviatom mieste

Zatiaľ čo EÚ je ako celok na dobrej ceste k splneniu stanovených cieľov do roku 2020, viaceré členské štáty, vrátane Slovenska, budú musieť vyvinúť ďalšie úsilie na splnenie svojich povinností. Ide o dva hlavné ciele – celkový podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej spotrebe energie a podiel energie z obnoviteľných zdrojov v doprave.

Slovensko bolo v roku 2017 na deviatom najhoršom mieste v EÚ s 11,5 %. Jeho národný cieľ pre rok 2020 je 14 %.

Podiel obnoviteľných zdrojov na Slovensku padá, spotreba energie stúpa

Zo zelených energií pochádzalo v roku 2017 len 11,5 percenta slovenskej spotreby energie. Fotovoltický priemysel kritizuje štát, že aj napriek novému zákonu robí málo pre jeho rozvoj.

Najvyšší podiel energie z obnoviteľných zdrojov v hrubom odbere energie malo Švédsko (54,5 %), potom Fínsko (41 %), Lotyšsko (39 %), Dánsko (35,8 %) a Rakúsko (32,6 %). Na druhom konci rebríčka sa ocitlo Luxembursko (6,4 %), Holandsko (6,6 %), Malta (7,2 %), Belgicko (9,1 %), Cyprus (9,9 %) a Spojené kráľovstvo (10,2 %).

Jedenásť členských štátov už predstihlo svoj národný cieľ pre rok 2020 – najviac sa darilo Chorvátom, Švédom, Dánom a Estóncom. Prekročili ho však aj Fíni, Litovčania, Rumuni, Bulhari, Česi či Maďari. Najviac „domácich úloh“ musia urobiť vo Francúzsku, Holandsku a Írsku.

Doprava a elektroenergetika

Čo sa týka podielu energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti dopravy, stanovený 10-percentný cieľ do roku 2020 najvyššie prekročilo Švédsko a Fínsko, k cieľovej hranici sa priblížilo Rakúsko a Francúzsko, ostatné členské krajiny zaostávajú.

Do najhoršej skupiny deviatich krajín s menším ako päťpercentným podielom patrí aj Slovensko (šiesta priečka od konca). Najhoršie sú Estónsko, Chorvátsko a Grécko.

Európske vlády sa nedohodli, ako dosiahnuť nulové emisie, ktoré chce Macron

Členské štáty zaujali pozície k dlhodobej európskej stratégii pre znižovanie emisií. Päť krajín žiada scenár so 100-percentnou obnoviteľnou energiou, V4 vidí cestu v jadre.

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov je rozdelený do troch zložiek – podiel na výrobe elektriny, podiel na vykurovaní a chladení a podiel na doprave.

V roku 2017 výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov tvorila viac ako jednu štvrtinu (30,7 %) z celkovej spotreby elektrickej energie v EÚ. A po prvýkrát sa veterné elektrárne stali najdôležitejším alternatívnym zdrojom pri výrobe elektrickej energie, na druhom mieste sú hydroelektrárne.

Nárast slnka a vetra

Eurostat naznačil, že nárast elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov v období 2007 až 2017 odráža rozšírenie troch obnoviteľných zdrojov energie v celej EÚ – veternej energie, solárnej energie a biopalív (vrátane obnoviteľných odpadov).

Kým vlani množstvo elektriny vyrobenej vodnými elektrárňami kopírovalo stav podobný spred desaťročia, badateľne narástlo množstvo elektrickej energie vyrobenej slnečnými kolektormi (nárast o 31,6 % voči roku 2007) a veternými turbínami (nárast o 3,5 %).

Skončil sa stop-stav, podľa slovenských fotovoltikov sa píše „história“

Zástancovia obnoviteľných energií privítali vypísanie kapacít v objeme 43 MW. Podľa schválenej Envirostratégie 2030 sa v budúcnosti na všetky bezemisné zdroje uplatnia kritériá udržateľnosti.

Medzi členskými štátmi EÚ sú však veľké rozdiely.

Kým v Rakúsku (72,2 %), Švédsku (65,9 %) a Dánsku (60,4 %) sa vlani tri pätiny spotrebovanej elektriny vyrábali z obnoviteľných zdrojov a viac ako polovicu vyrobenej elektriny takto získali v Portugalsku (54,2 %) a Lotyšsku (54,4 %), na Cypre, v Maďarsku, Luxembursku a na Malte bol podiel elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov pod 10 percent.