Štúdia ukazuje zvyšujúcu sa kyslosť oceánov

Pohľad na dávne obdobie najväčších oteplení v histórii Zeme by mohol pomôcť pri predpovedaní dôsledkov zmeny klímy, ktorú podnietila ľudská činnosť. Po preskúmaní stoviek štúdií starodávnych záznamov o stave klímy 21 členný vedecký tím svoje závery publikovali v časopise Science.

Rýchla acidifikácia vody v moriach a oceánoch ničí korálové útesy, ktoré sú prirodzeným prostredím pre život ďalších živočíchov a rastlín. Kyslosť vody tiež bráni v tvorbe ochranných schránok organizmom ako mušle či ustrice a prekáža v živote malým organizmom, ktorými sa živia mnohé ryby.

Autori štúdie, ktorú zverejnili pred pár dňami, zdôraznili, že k rýchlejšej acidifikácii prispieva vyšší podiel uhlíka v atmosfére.

V čase pred priemyselnou revolúciou dochádzalo k emisii uhlíka periodicky, avšak zároveň aj k jeho návratu do biosféry a ukladaniu späť do fosílií. Obsah oxidu uhličitého v atmosfére sa tak udržiaval v rovnováhe, približne na úrovni 280 častíc CO2 z milióna v obsahu vzduchu (jednotka ppm, čo je približne 1 meter kubický).

V dôsledku ľudských aktivít, ako je ráznejšie spaľovanie vyťažených fosílnych palív, sa však len na samotnom začiatku priemyselnej revolúcie zvýšila úroveň uhlíka v ovzduší na 392 ppm.

Aby vedci zistili, aké dôsledky mala acidifikácia oceánov v prehistorickej dobe, vedci z Veľkej Británie, Holandska, Nemecka, Španielska a USA, skúmali geologické záznamy staré až 300 miliónov rokov. Hľadali stopy zvyšovania kyslosti oceánov a ich prepojenie na zmeny vo vývoji klímy.

Medzi indikácie klimatickej zmeny uviedli udalosti masového vyhynutia živých organizmov. Podľa nich po dopade asteroidu pred 65 miliónmi rokov, ktorému sa pripisuje vyhynutie troch štvrtín živočíšnych druhov vrátane dinosaurov, došlo k rýchlej acidifikácii povrchových vôd.

Uviedli, že k vývoju podobnému tomu súčasnému došlo napríklad v čase masového vyhynutia organizmov pred 252 a 201 miliónmi rokov, ale tiež v čase veľkého oteplenia Zeme pred 56 miliónmi rokov.

To spôsobila pravdepodobne vtedajšia rozsiahla vulkanická činnosť, ktorá je podľa nich najbližšou paralelou súčasným podmienkam za posledných 300 miliónov rokov vývoja Zeme. Došlo k vyhynutiu mnohých koralov aj jednobunkových organizmov, ktoré žili na oceánskom dne, čo naznačuje, že ďalšie rastliny a živočíchy nachádzajúce sa v potravinovom reťazci vyššie takisto vyhynuli.

Hľadanie pod povrchom

Pri hľadaní dôkazov skúmali vrstvu hnedého bahna z dna Južného oceánu pri Antarktíde, ktoré sa nachádzalo medzi vrstvami fosílií bieleho planktónu. Bahno podľa nich ukazuje, že oceán bol v tej dobe tak kyslý, že sa fosílie rozpustili. Vedci uviedli, že v časovom rámci 5000 rokov sa objem uhlíka v ovzduší zdvojnásobil a priemerné teploty stúpli o 6 stupňov Celzia.

Ako ale dodala jedna z autoriek štúdie Bärbel Hönisch z Kolumbijskej univerzity, vtedajšie rýchle oteplenie a acidifikácia boli malé v porovnaní s tým, čo sa na Zemi udialo od začiatku priemyselnej revolúcie pred 150 rokmi.

Pred 56 miliónmi rokov, v období takzvaného paleocénno-eocénne teplotného maxima (PETM), sa podľa Hönisch kyslosť oceánov každých sto rokov zvyšovala o asi 0,008 pH. V 20. storočí to ale bolo o 0,1 jednotky pH, pričom do roku 2100 vedci predpokladajú zvýšenie kyslosti až o 0,2 alebo 0,3 pH.

„Vzhľadom na to, že tempo zmeny bolo rádovo magnitúdou menšie v porovnaní s tým, čo robíme dnes, a predsa došlo k týmto obrovským zmenám ekosystémov, máme dôvod obávať sa, čo sa stane v budúcnosti,“ uviedla Hönisch.

Skeptici teórie klimatickej zmeny spôsobenej ľudskou aktivitou často poukazujú na minulé obdobia oteplenia Zeme, ktoré vznikli na základe prirodzených javov. Hönisch priznala, že oteplenie v PETM pravdepodobne spôsobila rozsiahla vulkanická činnosť. Dodala však, k rozsiahlemu otepleniu a acidifikácii vody vtedy došlo v priebehu piatich tisícročí a nie jedného storočia.

(EurActiv/Reuters)