Suchá budú v Európe intenzívnejšie a vytrvalejšie

Množstvo povodí obzvlášť v južných častiach Európy bude náchylnejšie k obdobiam obmedzených dodávok vody z dôvodu klimatickej zmeny, uviedlo európske Spoločné výskumné centrum (JRC) v súvislosti s výsledkami novej štúdie, na ktorej sa tiež podieľala nemecká Univerzita v Kassel. Suchá budú v Európe častejšie a intenzívnejšie

Minimálne úrovne tokov v riekach a potokoch by sa mohli zredukovať až o 40 %. Pokiaľ ide o Pyrenejský polostrov, juh Francúzska, Taliansko a Balkán, obdobia nedostatku vody by sa mohli zvýšiť až o 80 %.

K zníženej dostupnosti vody prispeje okrem klimatickej zmeny aj rast populácie, ktorý povedie k zvýšenému dopytu po vode, intenzívnejšiemu zavlažovaniu a využívaniu vody v priemysle. Zo štúdie vyplýva, že intenzívna spotreba vody ďalej zhorší podmienky sucha o 10 – 30 %  na juhu, západe i v strede Európy a tiež v niektorých častiach Veľkej Británie.

V niektorých regiónoch, kde by samotná klimatická zmena nemala viesť k negatívnym zmenám v podmienkach toku, povedie k zníženiu stavu vodných tokov práve zvýšená spotreba vody. Tento trend je podľa autorov najvýznačnejší v krajinách Beneluxu, západnom Nemecku, severozápadnom Francúzsku, určitých častiach Británie a tiež v krajinách strednej a východnej Európy, konkrétne v ČR, Maďarsku, Rumunsku a tiež na Slovensku.

Miliardové škody a náklady

Pri načrtnutí vývoja až do roku 2100 vedci použili klimatické a hydrologické modely, pričom v scenári emisií skleníkových plynov predpovedali, že priemerná globálna teplota vzrastie do v priebehu 21. storočia o 3,4% v porovnaní s obdobím 1960 – 1990.

Sucho má zásadný sociálny, hospodársky a environmentálny rozmer. Počas posledných troch desaťročí si udalosti s ním súvisiace vyžiadali náklady viac než 100 miliárd eur. Vážne sucho, ktoré v lete 2003 postihlo južnú a strednú Európu, napríklad spôsobilo hospodárske škody viac než 8,7 miliárd eur.

Závery štúdie tak poukazujú na naliehavú potrebu udržateľného manažmentu vodných zdrojov tak, aby sa v hydrologickom systéme bolo možné adaptovať sa na tieto potenciálne zmeny a minimalizovali sa ich negatívne socio-ekonomické a environmentálne vplyvy.

V apríli 2013 Európska komisia predstavila stratégiu pre adaptáciu na zmeny klímy a prijala zelenú knihu o poistení proti katastrofám spôsobených prírodou i ľudskou činnosťou. Rada ministrov by túto otázku mala prerokovať v marci 2014 po zapracovaní názorov poradných výborov a predložení oficiálnych návrhov.