V Európe sa môžete kúpať vo vynikajúcej vode

Pred začiatkom novej letnej sezóny Európska environmentálna agentúra (EEA) a Európska komisia (EK) zverejnili výsledky pravidelného monitoringu kvality vôd v súlade s požiadavkami smernice o vodách na kúpanie (2006/7/ES). Výsledky kvality vychádzajú z meraní za rok 2011 zozbieraných vo viac ako 22 tisíc oblastiach na prímorských plážach, v riekach i jazerách naprieč celou Európou.

Čistá a bezpečná voda je pre prilákanie turistov podstatným faktorom. Do monitoringu sa preto zapojilo všetkých 27 členských krajín Únie, ale tiež Chorvátsko, Čierna Hora a Švajčiarsko.

„S potešením konštatujem, že kvalita vody na kúpanie v Európe zostáva všeobecne vysoká a v porovnaní s minulým rokom sa dokonca zlepšila,“ uviedol komisár EÚ pre životné prostredie Janez Potočnik. „Musíme pokračovať v našej práci a zabezpečiť, aby naše vody boli vhodné na všetky oprávnené použitia – od kúpania až po pitie – a aby náš celkový vodný ekosystém vykazoval dobrý stav.“

Výkonná riaditeľka EEA Jacqueline McGlade ho doplnila: „Vo viacerých krajinách však pretrváva problém znečistenia z poľnohospodárstva a splaškov, preto potrebujeme vystupňovať naše úsilie o bezpečnú a čistú vodu pre verejnosť.“

Kde je „vynikajúca“ voda?

Smernica klasifikuje vodné plochy do štyroch skupín podľa kvality – výborná (v tohtoročnom oznámení EEA a EK uvádzaná v slovenskom preklade ako vynikajúca), dobrá, dostatočná a nevyhovujúca.

Posledné údaje ukázali, že viac než 77 % oblastí v Európe malo vynikajúcu kvalitu vody a spĺňali najprísnejšie orientačné hodnoty. V porovnaní s rokom 2010 to znamenalo zlepšenie o 3,5 percentuálneho bodu. Minimálne povinné ukazovatele potvrdzujúce dostatočnú kvalitu vody splnilo viac než 93 % lokalít. Normy nesplnili menej ako 2 percentá plôch na kúpanie.

Najlepšiu kvalitu, tak ako rok predtým, potvrdili na Cypre, v Chorvátsku, na Malte a v Grécku. Naopak, na opačnej strane rebríčka s relatívne najmenším podielom oblastí spĺňajúcich najprísnejšie pravidlá sa umiestnili všetky tri krajiny Beneluxu, Bulharsko a Lotyšsko, a to najmä pokiaľ ide o vnútrozemské vodné plochy.

Pokiaľ ide o ostatné obľúbené dovolenkové destinácie v Španielsku, Taliansku a Portugalsku, aj tu sa viac než 80 % lokalít vyznačovalo vynikajúcou kvalitou vody.

Normy pre kvalitu spĺňa aj jazero Serpentine v londýnskom Hyde Parku, ktoré je jedným z miest konania tohtoročných olympijských hier (27.7. – 12.8.). V jazere sa bude konať plavecký maratón v otvorenej vode a tiež časť triatlonu.

Všeobecný trend pre kvalitu vody na kúpanie  Európe je pozitívny. Od roku 1990 klesol počet prímorských lokalít, ktoré nespĺňali povinné hodnoty smernice z 9,2 % na 1,5 % v roku 2011. V prípade vnútrozemských vodných plôch podiel vôd nevhodných na kúpanie klesol z 11,9 % na 2,4 % v rovnakom období.

Všetky testované plochy na Slovensku prešli

Meranie kvality prebehlo aj v 33 lokalitách na Slovensku, pričom všetky splnili povinné hodnoty kvality. Až 22 z nich, teda 64,7 % monitorovaných oblastí, sa dokonca vyznačovalo vynikajúcou kvalitou. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2010 sa zaznamenal značný nárast v kvalite – smerné hodnoty totiž splnilo o 23 % plôch viac než predtým.

Podľa národnej správy, ktorú pre EK vypracoval Úrad verejného zdravotníctva, patrili do zoznamu lokalít s výbornou kvalitou vody podľa noriem európskej smernice: Ivanka pri Dunaji, Slnečné jazerá, Šulianske jazero, Zelená voda, Liptovská Mara, Veľké Richňavské jazero, Ružiná – pri obci Divín, Pláž Ormet, Drieňok, lokality Veľkej Domaše (okrem Valkova) aj Zemplínskej Šíravy, lokalita Pod Bukovcom a Vinianske jazero.

V správe sa tiež uvádza: „Napriek sporadickým prekročeniam limitných hodnôt mikrobiologických a biologických ukazovateľov neboli počas kúpacej sezóny 2011 zaznamenané ochorenia resp. zdravotné komplikácie, ktoré by súviseli s kúpaním na prírodnom kúpalisku.“

Výsledky kvality vody na kúpanie na Slovensku (2004-2011), Zdroj: EEA