V koši končí takmer polovica potravín

Údaje sú podľa autorov z britského Ústavu mechanického inžinierstva (IME) výsledkom viacerých faktorov: zbytočne prísnych lehôt predaja, kampaní „kúp jeden, dostaneš druhý zdarma“ a tiež dopytu spotrebiteľov v rozvinutých krajín po kozmeticky perfektných výrobkoch, slabých technických a poľnohospodárskych postupov, neadekvátnej infraštruktúry a zlých skladovacích zariadeniach.

OSN predpokladá, že do konca storočia sa populácia zväčší o ďalšie 3 miliardy ľudí a ich nasýtenie ďalej zväčší tlak na dostupnosť prírodných zdrojov.

Riaditeľ pre energetiku a životné prostredie v inštitúte IME Tim Fox uviedol: „Množstvo potravín, ktoré sa vo svete vyhodí a stratí, je ohromujúce. Ide o potraviny, ktoré by sa mohli použi na nakŕmenie rastúce svetovej populácie – a tiež tých, ktorý dnes hladujú.“

Autori správy tvrdia, že 30 až 50 % vyrobených potravín na svete, t.j. 1,2 – 2 miliardy ton, sa nikdy neskonzumujú. V Británii napríklad asi tretina zozbieranej úrody zeleniny nespĺňa štandardy fyzického vzhľadu (farbu, rozmery) veľkých supermarketov. Takmer polovicu zakúpených potravín v Európe a USA zase zahodia sami spotrebitelia, napr. preto že nerozumejú rozdielu medzi dátumom spotreby a minimálnej trvanlivosti.

Elimináciou rôznych identifikovaných strát a odpadu by sa podľa správy IME mohlo množstvo dostupných potravín zvýšiť o 60 až 100 %, pričom by sa ušetrila pôda, voda i zdroje energie.

Rozhodnutia s dôsledkami

Na produkciu plodín, ktoré sa ku konzumentom ani nedostanú sa minie asi 550 miliárd metrov kubických vody. Na produkciu 1 kg zeleniny sa spotrebuje  20 až 50 násobne menej vody než na produkciu 1 kg mäsa.

Ďalším zásadným zdrojom naprieč celým produkčným cyklom potravín je energia. Odhaduje sa , že na produkciu 1 kalórie potravín sa vyžaduje  v priemere 7-10 kalórií energie ako vstup. Nakoľko väčšina z tejto energie pochádza z využívania fosílnych palív, plytvanie potravinami tiež zbytočne prispieva ku globálnemu otepľovaniu. V moderných poľnohospodárskych procesoch, kde sa dôraz kladie na zvyšovanie výnosu z úrody, ide najmä o výrobu a aplikáciu hnojív a pesticídov.

V snahe „prebudiť“  Európanov k udržateľnému a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov spustila Európska komisia v októbri 2011 kampaň (Generation Awake), ktorá má podnietiť občanov k tomu, aby pri rozhodovaní, čo kúpia, brali do úvahy aj vplyv na planétu.

Pred rokom tiež Európsky parlament prijal rezolúciu, v ktorej odsúdil plytvanie potravinami. Až 79 miliónov Európanov žije pod hranicou chudoby, pričom ročne sa v Únii vyhodí takmer 89 miliónov ton potravín (179 kg na obyvateľa EÚ).

Autori štúdie skonštatovali, že na zabránenie ďalšieho plytvania vlády, rozvojové agentúry a tiež organizácie ako OSN „musia spolupracovať, aby pomohli zmeniť spôsob uvažovanie ľudí o odpade a odradili farmárov, producentov potravín, supermarkety i spotrebiteľov od márnotratných praktík“.

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) včera (10.1.) oznámila, že ceny potravín zostanú aj tento rok vysoké a nízke zásoby predstavujú riziko pre ich ďalšie zvyšovanie. V poslednom štvrťroku 2012 pritom index cien potravín FAO zaznamenal u hlavných obilnín, olejov a tukov pokles.

V lete ale došlo k rapídnemu nárastu cien, čo bol dôsledok extrémneho sucha v USA aj u ďalších veľkých producentov potravín. Americké Národné centrum pre klimatické dáta potvrdilo, že rok 2012 bol podľa záznamov v krajine najteplejším a druhým najextrémnejším.