Ako môže Izrael pomôcť pri ochrane biodiverzity

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ilustračný obrázok. [EPA-EFE/Harish Tyagi]

Izrael môže k riešeniu problému straty biodiverzity prispieť zdieľaním svojich skúseností a technológií, ktoré nielen znižujú rozsah škôd, ale počítajú aj s rastúcim dopytom ľudstva po nerastných surovinách, potravinách, vode a energii, píše veľvyslanec Izraela na Slovensku J.E. BOAZ MODAI.

Miliónu druhov zvierat a rastlín hrozí vyhynutie. Ohrozených je 40 percent všetkých obojživelníkov, 33 percent koralov, 33 percent morských cicavcov a asi 10 percent hmyzu. Tri štvrtiny suchozemského a dve tretiny morského prostredia ľudská činnosť  nezvratne zmenila a z veľkej časti území sa stala neúrodná púšť. Naďalej sa rúbu lesy, ubúdajú zásoby rýb a zhoršuje sa znečistenie vody, ovzdušia a pôdy.

Varovania OSN

Narušenie biodiverzity nepriaznivo vplýva na faunu a flóru do takej miery, že OSN varuje, že „ľudstvo sa nachádza v kritickom bode“, v ktorom nás neprestajné ničenie prírodných ekosystémov priamo ohrozuje. Príroda človeku poskytuje statky, bez ktorých neprežije, napríklad čisté ovzdušie, opeľovanie poľnohospodárskych plodín, potraviny, nerastné suroviny a ďalšie.

Pokles biodiverzity sťaží adaptáciu na zmenu klímy

Kľúčové bude nájsť kompromis medzi ochranou prírody, ktorú presadzuje Európska komisia v rámci Stratégie EÚ pre biodiverzitu a záujmami majiteľov pozemkov v chránených územiach.

Koncom septembra sa konal summit o biodiverzite OSN, ktorého cieľom bolo koordinovať  globálne úsilie zmierniť dopady na životné prostredie.

Podľa odborníkov OSN sa situácia ešte dá zvrátiť. Je však nevyhnutné prijať niekoľko zásadných transformačných opatrení, vrátane záväzku zastaviť ničenie a výrub lesov a znehodnocovanie pôdy, prechod na trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, efektívne využívať vodu, znižovať spotrebu živočíšnych potravín akými sú mäso a mliečne výrobky, prechod na rastlinnú stravu a systematická ochrana a obnova prírodných ekosystémov.

Pod vplyvom neustáleho nárastu populácie a predpovediach o jej raste na 10 miliárd do roku 2050 sa tlak na už vyčerpané zdroje planéty zvyšuje a spomínané opatrenia sú skutočnou výzvou. Všetci by sme si mali položiť otázku, ako sa dá pomôcť zabrániť hroziacej katastrofe a aké zmeny môžeme urobiť na individuálnej, miestnej a národnej úrovni, aby sa stav prírody zlepšil a zachovala sa biodiverzita.

Izraelská skúsenosť

V tejto súvislosti môže Izrael významne prispieť zdieľaním svojich skúseností a technológií, ktoré nielen znižujú rozsah škôd, resp. pomáhajú obnove biodiverzity, ale počítajú aj s rastúcim dopytom ľudstva po nerastných surovinách, potravinách, vode a energii. Pre porovnanie, Izrael dokáže recyklovať až 90 percent odpadovej vody, zatiaľ čo vo svete sa 80 percent odpadovej vody vypúšťa do riek a oceánov, znečisťuje životné prostredie a má zdrvujúci dopad na faunu a flóru. Túto odpadovú vodu možno využiť v poľnohospodárstve alebo na oživenie vyschnutých riek a potokov a ušetriť tak rozsiahle čerpanie vody z prírody. Prevencia úniku vody, manažment vodných zdrojov, odsoľovanie a využitie slanej vody v poľnohospodárstve sú v Izraeli na veľmi pokročilej úrovni a umožňujú zachovanie mokradí a nárast poľnohospodárskej produkcie.

Ďalšou oblasťou, v rámci ktorej môže Izrael prispieť, je poľnohospodárstvo. Dokáže nielen výrazne zvýšiť poľnohospodársku produkciu, ale aj chrániť prírodné oblasti na celom svete. Kvapôčkové zavlažovanie, cielené poľnohospodárstvo, používanie systémov diaľkového snímania a ďalšie sú niektoré z postupov, ktoré Izrael používa, a ktoré môžu výrazne pomôcť zachovať biodiverzitu a uspokojiť neustále rastúcu potrebu nasýtiť svetovú populáciu.

Izrael je tiež globálnym priekopníkom v produkcii náhrad živočíšnych bielkovín. Ak berieme do úvahy, že 70 percent celkovej poľnohospodárskej plochy na svete sa používa na chov hospodárskych zvierat pre ľudskú spotrebu, aj tieto technológie výrazne pomáhajú znižovať tlak na prírodné systémy. Ak by sa dali živočíšne bielkoviny nahradiť laboratórne vypestovaným mäsom alebo kvalitnými rastlinnými bielkovinami, veľké poľnohospodárske oblasti by sa dali obnoviť. Došlo by tak k spomaleniu klimatickej zmeny a zvýšila by sa aj potravinová bezpečnosť miliárd ľudí. Izrael má desiatky start-upov, ktoré sa špecializujú na túto oblasť, množstvo R&D centier a na zavádzanie výsledkov výskumu vyčleňuje značné finančné prostriedky.

Diskusia | Ako zastaviť stratu biodiverzity?

Aké zmeny potrebuje európske a slovenské poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, aby neohrozovali biodiverzitu? Čo konkrétne plánuje Slovensko pre zlepšenie ochrany biodiverzity? Sledujte diskusiu venovanú aj týmto otázkam.

Venuje sa aj výskumu v oblasti obnoviteľných energií vrátane vývoja a rozsiahleho využívania technológií zameraných na energetickú efektivitu, skladovanie energie, reguláciu energie a ďalšie. Všetky z nich sú dôležité a potrebné na zmiernenie klimatickej krízy.

Izrael sa pasuje s extrémnymi klimatickými podmienkami už 70 rokov, teda od svojho vzniku. Vyvinul preto širokú škálu technológií a schopností. Má skúsenosti, ktoré môžu svetu výrazne pomôcť pri znižovaní straty biodiverzity a pri jej obnove. Izrael sa rád podelí o svoje odborné znalosti z týchto oblastí, pretože príroda neuznáva ľudské hranice a problém ničenia biodiverzity je univerzálnym ľudským problémom, ktorý si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu. Izrael je pripravený pomôcť, aby sme všetci mohli žiť v lepšom a zdravšom svete.