Voda pre život – voda živel

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

NI belohorská baco kozlík

 

Minulosť, súčasnosť, ale aj rôzne scenáre ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti jednoznačne poukazujú na to, že o ďalšom rozvoji svetovej – globálnej, ale i miestnej – lokálnej ekonomiky nebude rozhodovať ani ropa, ani zlato a diamanty, ani vysokosofistikované produkty ľudského umu a ľudskej tvorivosti, ale že o ďalšom vývoji globálnej i lokálnej ekonomiky bude rozhodovať tá, na prvý pohľad „najbežnejšia“, „najobyčajnejšia“, a „najrozšírenejšia“ kvapalina na našej planéte – voda.

Voda – to sú oceány, moria, rieky, jazerá a vodné nádrže so svojimi skoro 97% objemu všetkých zásob vody na našej planéte. Voda – to je aj skoro 70% všetkých zásob sladkej vody v obrovských masách ľadovcov a v nedoziernych snehových poliach Antarktídy, Grónska, či Arktídy. Voda – to sú aj olovené mračná nad našimi hlavami, to je aj dážď a sneh, rosa i hmla, krúpy i poľadovica, ale voda – to sme, a to dokonca až z dvoch tretín, aj my – „vládcovia“ tejto Zeme – ľudia. Voda nie je iba najrozšírenejšou kvapalinou v prírode, voda je aj najdôležitejšou kvapalinou v prírode. Stačí asi povedať, že vo vode sa zrodil život, že bez vody nemôžu existovať ani živočíchy ani rastliny, že život na Zemi je iba tam, kde je aj voda.


Plné znenie príspevku nájdete v slovenskom jazyku na tejto linke

Príspevok odznel na sympóziu Voda pre život – voda živel, ktorý sa konal počas festivalu Agrofilm 2006, Nitra