EÚ je na Blízkom východe vnímaná pozitívne

Nidal Foqaha

  • Jedným z cieľov Ženevskej iniciatívy je vytvorenie „životaschopného palestínskeho štátu“. Čo pre vás znamená „životaschopný“ v ekonomickom zmysle?

Keď hovoríme o „životaschopnom palestínskom štáte“, myslíme to minimálne z troch perspektív – geografickej, politickej a ekonomickej. Ekonomická životaschopnosť znamená palestínsku kontrolu nad ich prírodnými zdrojmi. A to sa týka kontroly nad pôdou, ale aj prírodnými zdrojmi na ktoré majú Palestínčania právo, vrátene vody. Práve tá je považovaná za jeden z najkľúčovejších zdrojov pre poľnohospodárstvo, priemysel, služby. Okrem toho bude v budúcnosti nevyhnutná hospodárska spolupráca s Izraelom. Bez nej majú Palestínčania malé šance na rozvoj, na prosperitu. V mnohých oblastiach sme úzko prepojení, v mnohom od Izraela závisíme. Máme dlhú spoločnú hranicu a je prirodzené, že veľká časť nášho vonkajšieho obchodu bude prechádzať cez Izrael. Okrem iného aj vďaka spoločnému colnému režimu. Izrael môže byť trhom pre naše produkty, a naopa

  • Európska únia je jedným z medzinárodných partnerov, ktorí sa angažujú v riešení konfliktu. Pozície jednotlivých členských krajín sa však líšia. Ako je EÚ vnímaná palestínskou verejnosťou?

Palestínčania vnímajú EÚ, v zmysle inštitúcie reprezentovanej Európskou komisiou, ako úprimného sprostredkovateľa riešenia. Môžem povedať, že názor verejnosti na EÚ je veľmi pozitívny. Verejnosť môže cítiť úlohu EÚ na palestínskych územiach cez rôzne infraštrutúrne projekty, ktoré sú implementované s pomocou EÚ. Únia tiež poskytuje významnú podporu Palestínskej samospráve, prispieva tiež k prežitiu palestínskej občianskej spoločnosti. Poviem úprimne, že bez podpory EÚ a jednotlivých členských krajín by palestínska občianska spoločnosť neprežila. Dostávame finančnú, organizačnú, ale aj politickú podporu.

  • Udržateľné riešenie konfliktu bude potrebovať nie len súhlas oboch strán, Izraela a Palestíny, ale aj akceptáciu izraelských arabských susedov. Aké sú aktivity Ženevskej iniciatívy v tomto smere?

Ženevská iniciatíva je vyvíjaná v rámci širšej Arabskej mierovej iniciatívy, ktorá sa snaží o mier medzi arabskými štátmi a Izraelom. To je všeobecný, široký rámec pre riešenie blízkovýchodného konfliktu. Ženevská iniciatíva vznikla ako model riešenia medzi Palestínčanmi a Izraelom. V tomto zmysle môže byť inšpiráciou, povzbudením pre arabské štáty, aby urobili pozitívne kroky voči Izraelu – a môže povzbudiť Izrael, aby urobil podobné kroky smerom k susedným krajinám. Mierovú dohodou s Izraelom stále nemajú dva z nich – Sýria a Libanon. Egypt a Jordánsko už mierovú zmluvu podpísali a obe krajiny Ženevskú iniciatívu vítajú. Existuje medzi nami určitá miera spolupráce. Sýria a Libanon však ešte z rozličných dôvodov asi nie sú v situácii, aby mohli prijať model podobný našej iniciatíve. V konečnom dôsledku si budú musieť nájsť vlastnú cestu.

Snažíme sa mať podporu arabského sveta a zo strany niektorých umiernených krajín ju aj máme. Určitá miera spolupráce už existuje.

  • Aj po vzniku samostatného palestínskeho štátu ostane v Izraeli žiť početná palestínska, alebo ak chcete arabská, menšina. Akú úlohu zohráva v mierovom procese ona? Podporuje Ženevskú iniciatívu?

Hovoríte o Araboch, ktorí majú izraelské občianstvo. Ženevská iniciatíva ich vidí ako Izraelčanov. Majú politické práva, majú vlastné inštitúcie, dokonca vlastné politické strany, ktoré bojujú za lepšiu budúcnosť tejto menšiny. Mimochodom, je to veľmi silná menšina – 20% obyvateľov Izraela. Preto sa Ženevská iniciatíva vo svojich návrhoch touto otázkou nezaoberá. Považujeme ich za Izraelčanov a ich budúcnosť leží v rámci hraníc Izraela.