Nebojte sa moslimského Turecka

Yuhishthir Raj Isar

„Neexistuje dôvod, prečo by sa mala Európa, ako kontinent ktorý už má veľké množstvo moslimov, obávať krajiny, ktorá je prevažne moslimská“, hovorí v rozhovore pre EurActiv profesor Yuhishthira Raj Isar.

 „Európa nebola vytváraná ako kultúrny projekt, ale začala ako veľmi praktická myšlienka, politická a ekonomická, cez ktorú táto rodina krajín chcela existovať vo svete“, povedal profesor.

Stabilné nie sú ani hranice Európy. Isar poukázal na históriu Európy a zdôraznil, že „hranice európskej rodiny boli vždy veľmi mobilné“. „Táto rodina bola v histórii definovaná rôznym spôsobom. Občania krajín východnej Európy sú teraz občanmi EÚ, pamätajú si však dobu, keď do nej východná Európa nepatrila. Ak sa vrátime niekoľko storočí, o Európe ako ju poznáme dnes sa nezačalo hovoriť skôr, než v 14.-15. storočí. Predtým, pre (starovekých) Aténčanov, sa Európa rozkladala po juh Bulharska.“

Podľa Isara môže Európa čeliť novým globálnym výzvam len ak bude silná – a na to potrebuje Turecko.

„Európa nepovstala z kultúrneho nacionalizmu. Európa vznikla, pretože sme chceli existovať vo svete konca 40. rokov (20. storočia) popri dvoch veľkých impériách, americkom impériu a ruskom impériu.

Dnes je táto rodina krajín ohrozovaná iným spôsobom, mohli by sme ho nazvať „Č-India“, spojená sila Číny a Indie. Je zrejmé, že pre existenciu na medzinárodnom poli v globalizovanom svete dávajú regionálne zoskupenia individuálnym krajinám silu kohézie a synergie. Európske krajiny budú silnejšie ak s nimi bude Turecko. Je to garancia z rôznych dôvodov: ekonomických, demografických…“

Yuhishthir Raj Isar sa narodil v Indii, je však naturalizovaným Francúzom. Jeho dvojitá kultúra mu dáva „špecifický spôsob vnímania“. „India je v istom zmysle úspešnou Európou… India je vytvorená viac ako 20 rozdielnymi krajinami s ich vlastnými jazykmi a kultúrami.“

Podľa Isara nebola EÚ prvá, kto použil heslo „Zjednotení v rozmanitosti“ (United in Diversity). Už v roku 1950 si ho ako svoje motto adoptovala mladá Indická republika.