Rajendra Pachauri: „Všetci by sme mali konať podľa svojich slov“, aj USA

Flickr: World Economic Forum

Rajendra Pachauri, predseda Medzivládneho panelu OSN pre klimatické zmeny – IPCC, ktorý získal spoločne s niekdajším americkým viceprezidentom Al Gorom v roku 2007 Nobelovu cenu za mier, poskytol exkluzívny rozhovor pre portál EurActiv počas svojej okružnej cesty po belgických univerzitách. Vyzval v ňom Washington, aby bol vo svojich klimatických plánoch smelší.

„USA plánujú do roku 2020 stabilizovať emisie na úrovni z roku 1990, čo je ďaleko za tým, k čomu sa zaviazala EÚ,“ hovorí Pachauri. Dopĺňa, že takýto záväzok „nepredstavuje pozíciu lídra“.

Nositeľ Nobelovej ceny vyzval USA na širší domáci spoločenský konsenzus, ktorý je potrebný, ak majú vlády z celého sveta podpísať dohodu o novom klimatickom režime, ktorý po roku 2012 nahradí Kjótsky protokol. O texte by sa podľa očakávaní malo rozhodnúť v decembri tohto roka v Kodani.

„Nebezpečenstvo odkladania krokov leží v tom, že by mohlo posilniť niektoré mocenské prúdy, ktoré odmietajú akúkoľvek dohodu a akúkoľvek zmenu,“ varuje šéf IPCC. Vysvetľuje, že ak by v tomto smere zlyhali USA, svet by mohol prepásť jedinečnú príležitosť, ktorá sa mu v súčasnosti núka.

Na druhej strane, ak Washington dokáže v krátkom čase učiniť pokrok a prijme domácu klimatickú legislatívu, ako to viackrát prisľúbil nový prezident Barack Obama, môže to byť dostatočným impulzom pre vypracovanie dohody v Kodani, hovorí Pachauri.

Predseda Medzivládneho panelu z titulu svojej indickej národnosti vyzval rozvinuté krajiny, aby načúvali požiadavkám chudobnejších štátov a regiónov, pokiaľ ide o transfer finančných prostriedkov určených na prispôsobovanie sa a zmierňovanie dôsledkov zmeneného podnebia.

„Rozvíjajúce sa krajiny žiadajú o transfer financií, ktoré budú zväčša určené na prispôsobenie sa, ale taktiež im pomôžu prijať i kroky na zmiernenie dôsledkov, a žiadajú o transfer technológií. Ak mám byť celkom úprimný, dodnes nebola odpoveď rozvinutého sveta celkom jasná. Zo strany vyspelého sveta som nezaznamenal žiadnu konkrétnu a komplexnú odpoveď v tejto otázke,“ konštatoval Ind. Súčasne zdôraznil, že fond určený na prispôsobenie sa by mal mať „dostatočný objem“ prostriedkov.

Na otázku o miere finančnej podpory Pachauri poznamenal, že to nie je otázka čísel, ale dôležitejšie je vážne diskutovať o tom, ako správne pristupovať k financovaniu konkrétnych projektov.

Pachauri sa vyslovil i za tzv. „Tobinovu daň“, teda daň za tvorbu emisií uhlíka. Hovorí, že kľúčová bude „schopnosť určiť takú cenu za obchodované emisie uhlíka, ktorá by predstavovala jasný signál pre prechod smerom k nízkouhlíkovým technológiám“. Tvrdí: „Tobinova daň má veľký význam, ale nejakým spôsobom nezískala pozornosť, ktorú by si zasluhovala.“

Politika ide ruka v ruke so zvyšovaním povedomia o nej, hovorí predseda IPCC. V tomto smere vyzdvihol „Greenathon“ (zelený maratón), ktorý sa v Indii uskutočnil minulý mesiac. Povedal: „Veľmi ho odporúčam televíznym kanálom. Skutočne pomohol šíriť posolstvo o klimatických zmenách.“

Pachauri je presvedčený, že „všetci by sme mali konať podľa svojich slov“. Uzatvoril: „Ak veríme, že niečo je potrebné s problémom urobiť, musíme byť súčasťou jeho riešenia.“


Úplné znenie rozhovoru s Rajendrom Pachaurim v anglickom jazyku si môžete prečítať na tejto linke.