Sophie in ‘t Veld: EP otvorí dohodu s USA kvôli osobným údajom

Holandská liberálna europoslankyňa Sophie in ‘t Veld (ALDE) v rozhovore pre EurActiv pripomína, že s Lisabonom dostane Európsky parlament nové právomoci pri dohľade nad takýmito typmi dohôd. To podľa nej prinesie viac demokratickej kontroly nad „dohodami uzavretými za zatvorenými dverami“, ktoré sú uzatvárané na bilaterálnej báze.

V roku 2006 viedla in ‘t Veld rokovania v Parlamente o poskytovaní osobných údajov pasažierov na transatlantických letoch do USA, ktoré Washington začal vyžadovať po 11. septembri 2001.

Podľa europoslankyne bude musieť vyť táto dohoda revidovaná, hneď ako vstúpi Lisabonská zmluva do platnosti. „Je tam veľa legislatívnych návrhov, ktoré ešte neboli finalizované a ktoré bude treba znovu otvoriť [po dokončení ratifikácie Lisabonskej zmluvy]“, hovorí Sophie in ‘t Veld.

„Mnohé z nich sú z oblasti využívania a odovzdávania osobných údajov iným krajinám ako napríklad Spojeným štátom. Hovoríme o bankových údajoch, hovoríme o údajoch o pasažieroch, hovorím o tom, že dávame Američanom a iným krajinám prístup k databázam osobných údajov“.

„Všetky tieto veci bude treba znovu otvoriť“, tvrdí poslankyňa, podpredsedníčka výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Bude sa to podľa nej pravdepodobne týkať aj bilaterálnych dohôd o vízach medzi jednotlivými krajinami a Spojenými štátmi, pretože Američania spájajú dohody o bezvízovom režime s poskytovaním dodatočných údajov o pasažieroch.

„Američania chcú hlavne väčší prístup k policajným záznamom“, hovorí. „Takže ak si chceme ponechať bezvízový režim, musím im dať viac“.  

Minulý rok Washington odmietol rezignovať pod tlakom Európskej komisie  na dojednanie celeoeurópskeho bezvízového režimu a pokračoval v bilaterálnych rokovaniach s jednotlivými členskými štátmi, vrátane  Slovenska. Výsledkom je, že do USA môžeme s biometrickým pasom cestovať po vyplnení formulára na internete bez víz.

Únie nevyjednáva o všetkých podmienkach v mene európskych krajín, vysvtľuje Sophie in ‘t Veld. Veľká časť obsahu zostáva v kompetencii národných štátov. No tie časti dohôd, ktoré sú vyjednávané kolektívne budú teraz podliehať kontrole Európskeho parlamentu.

Podľa jej slov to treba to vnímať ako víťazstvo demokracie: „Členské štáty EÚ si doteraz mysleli, že je veľmi pohodlné mať tajné dohody, no viac to robiť nemôžu.“ Čokoľvek teraz urobia je predmetom demokratického preskúmania a ja si myslím, že je to veľký krok vred pre demokraciu v Európe“.


Celé znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tejto linke