Štastný: S prípravami na európske voľby treba začať skôr

Peter Šťastný, MEP

  • V Bruseli sa už pomaly začína diskutovať o európskych voľbách, ktoré sa budú konať v júni 2009. Zaujímalo by ma, či už aj na Slovensku, v slovenských politických stranách, združených vo frakcii EPP-ED prebiehajú diskusie o programových východiskách pre tieto voľby.

Zatiaľ absolútne nie. V minulom volebnom období, v prípravách, som bol oslovený niekedy neskôr, na jeseň a viem, že som si zobral čas na rozhodnutie a to sa ťahalo až do decembra, januára, takže to bolo dosť neskoro. Myslím, že počas tohto volebného obdobia by to malo byť skôr, predsa sme poučení a treba sa na to aj pripraviť. Aj kandidátov, aj program, aj samotnú kampaň. Ale pokiaľ mám ja informácie z najlepších zdrojov, tak sa to začne hneď po lete, možno niekedy v septembri, októbri. V SDKÚ budú primárky, všetko je podmienené tým, o ktorej strane hovoríme. Každá strana má svoje pravidlá a tie treba rešpektovať. Nič ešte nebolo rozhodnuté, o nikom nebolo rozhodnuté. Rozhodne sa podľa normálnych pravidiel, ktoré sú platné v SDKÚ a akékoľvek informácie ste počuli, akékoľvek reči, tak sú to len reči a klebety.

  • Bude frakcia EPPED prichádzať s nejakou spoločnou platformou, s nejakými východiskami?

Bezpochyby. Na tom sa pracuje aj v Európskom parlamente. Je to téma, ktorá už niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov rezonuje, pretože tam sa tiež treba pripraviť. O prípravách treba rozhodovať. Ja som ako vedúci slovenskej delegácie v EPP-ED na stretnutí vedúcich delegácií, ktoré máme raz, dvakrát do mesiaca, na túto tému sa už rozprával. Robia sa rôzne návrhy akým spôsobom budú môcť kancelárie EPP-ED v Európskom parlamente prispieť tak, aby to bolo v súlade s pravidlami EÚ, pretože sú určité dosť prísne pravidlá, akým spôsobom môže zasahovať Európsky parlament do volieb v jednotlivých členských štátoch.

  • Teraz sa veľa diskutuje o reforme rozpočtu EÚ. Sú tu rôzne návrhy, Nemecko zastáva názor, že by sa v ďalšom rozpočtovom období mali škrtať výdavky do poľnohospodárstva. Tiež sa diskutuje o tom, že by sa ako o alternatíva k národným príspevkom mala viesť diskusia o európskej dani, ako zdroji navýšenia prostriedkov EÚ. Aký je váš názor na to, kam by sa mala uberať reforma rozpočtu?

Môj názor neviem, koľko zaváži, ale rozhodne som za reformu, a bol som za to aj vtedy, keď sa to vsunulo do rozpočtu, ktorý sa robil počas Britského predsedníctva. Ten vtedy prešiel s tým, že v roku 2009-2010 dôjde k tzv. revízii, pretože rozpočet sa robí na sedem rokov, až do roku 2013, a tá revízia práve teraz prichádza. Nie je to ľahká úloha. Ja som absolútne za to, aby sa tieto položky znižovali, pretože v minulosti zaberalo práve poľnohospodárstvo viac ako polovicu európskeho rozpočtu, dnes je to už postupne menej a menej. Myslím, že v rámci celkového rozpočtu by táto položka mala výrazne klesať, ale treba brať do úvahy aj momentálnu situáciu, kde ceny energií aj ceny potravín náramne stúpajú a majú určité vážne vplyvy aj na túto oblasť, ktorá je predmetom terajších revízií. Ale ja si myslím, že vplyv by mal byť pozitívny vzhľadom na revíziu rozpočtu, pretože keď ceny niektorých poľnohospodárskych produktov stúpajú niekoľkonásobne v priebehu pár mesiacov, tak to treba zobrať do úvahy a takéto peniaze potom neskôr využiť lepšie, môžem spomenúť oblasť vzdelávania, inovácií a podobne, aby sa lepšie, ľahšie a dôslednejšie napĺňal program Lisabonskej stratégie.

  • Aj v súvislosti s rastúcimi cenami potravín sa hovorilo nedávno v Parlamente o reforme Svetovej obchodnej organizácie. Jeden z návrhov bol, že Svetová obchodná organizácia by mala mať parlamentné zhromaždenie, ktoré by urobilo túto organizáciu demokratickejšou. Je to správny smer uvažovania?

Keď máte takmer všetky štáty sveta, ktoré sú súčasťou nejakej organizácie, kde pravidlo vyžaduje absolútny konsenzus, je veľmi ťažké fungovať a pracovať. Ja sa dosť dlho venujem agende z Doha. Je to agenda Svetovej obchodnej organizácie, a verím, že tá by sa mala dotiahnuť. Postavila by dosť solídny, pevný základ, na ktorom by sa dalo budovať. Myslím, že by otvorila možnosti, otvorila by brány, znížila by bariéry a umožnila by ďalší rozvoj obchodovania, výmenného obchodu v oblasti, ktorá jasne a preukázateľne vplýva na rýchlejší rast národného dôchodku a hlavne v krajinách menej resp. najmenej rozvinutých, tzv. Least developed countries, LDC.

Pamätám si, že sa to malo uzavrieť pred skoro tromi rokmi, v roku 2005 v Hongkongu. Nevyšlo to a dodnes ešte nejaká nádej je, že pred tým ako prezident odíde, by sa dohoda mala uzavrieť. Potom môžme hovoriť o nejakých ďalších reformách, lebo táto agenda z Dohy by naozaj mala byť v záujme všetkých krajín, hlavne tých najchudobnejších, ale aj tých bohatých, pretože pekne rozprávať a málo konať je veľmi málo platné. Hlavne v tejto oblasti a v tomto období, kedy ceny potravín nesmierne rastú a opäť vidíme, že najviac na to doplácajú krajiny, kde veľké percento obyvateľstva žije presne na hrane chudoby.

  • Okrem Európy aj Spojené štáty sa momentálne nachádzajú v predvolebnom období a už sme blízko k tomu, aby sme spoznali dvoch kandidátov na prezidentské kreslo. Čo si myslíte z pohľadu Európy, kto by bol tá správna voľba?

Z pohľadu Európy a z pohľadu EPP-ED najsprávnejšie voľba by bol John McCain, ale je veľmi zaujímavé sledovať súboj medzi Barackom Obamom a Hillary Clintonovou. Je vidieť, že obidvaja majú svoje kvality, ale Hillary je nesmierne ambiciózna, zanovitá, tvrdohlavá a prikláňam sa k tým, ktorí by povedali, že jej rozhodnutie vytrvať v tomto súboji naozaj škodí. Mne ako republikánovi, ako konzervatívne založenému človeku to vyhovuje, pretože to oslabuje pozíciu demokratov. Ja si myslím, že nech to bude ktokoľvek, vzťahy, už od návštevy, ktorá bola zhruba pred dvomi rokmi, keď George Bush mladší navštívil Brusel, Nemecko aj Slovensko, sa odvtedy výrazne zlepšili a tento trend rastie. Myslím si, že ktokoľvek bude zvolený, vzťahy EÚ–USA budú len lepšie a to je tiež jedna z mojich oblastí, ktorej sa venujem a na ktorej mi veľmi záleží, pretože to bude silné jadro demokracie a spravodlivosti pre celý globálny svet.

  • Ste známy aj tým, že sa zasadzujete za práva kubánskych disidentov. Má EÚ voči režimu na Kube zastávať zásadový, normatívny postoj alebo je skôr cestou to, čo presadzuje španielska vláda, tzn. uvoľňovanie reštrikcií a vedenie dialógu s režimom?

Ja zásadne nesúhlasím so súčasným postojom Španielska a španielskej vlády, pretože je to takmer otvorená podpora režimu, ktorý má dodnes úžasné množstvo politických väzňov, teda ľudí, ktorí sú väznení pre svoje názory, pre svoje presvedčenie, nič kriminálne neurobili a sú v ťažkých podmienkach. Na takýto režim platia niektoré metódy. Keby som to vedel, tak možno by som už dnes vyriešil problém na Blízkom východe, ale rozhodne viem, že podporovať režim, ktorý je nepriateľsky naklonený voči základným demokratickým princípom, nie je v poriadku. Ja som skôr zástanca sankcií a izolácie. Samozrejme, v tých najťažších prípadoch treba pomáhať po stránke zdravotnej, po stránke minimálnych potrieb ľudí, lebo nikto nechce, aby prostí občania trpeli. Zároveň treba pracovať, ovplyvňovať a ukázovať ľudom, prečo sú v izolácii a prečo sú tieto sankcie vytvorené. Tým sa vytvorí tlak na vedúcich predstaviteľov tohto štátu, aby zaviedli demokratické reformy, ktoré ukončia raz a navždy princíp nejakých politických väzňov a vytvoria ľudom väčší priestor na slobodu a na realizáciu. Pluralitná demokracia, a to sa ukázalo jasne, je prospešná pre celú spoločnosť, nie len pre exkluzívne kluby niekoľkých vybraných, ktoré pekne rozprávajú, ale na druhej strane vytvárajú prostredie, v ktorom trpí drvivá väčšina občanov.


Rozhovor bol pripravený v spoluprávi s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku