TTIP musí byť, z geostrategických dôvodov

V pondelok sa začalo šieste kolo rokovaní o TTIP. Je to už rok od začiatku vyjednávaní. Kde si myslíte, že sme, napriek rastúcej opozícii, dosiahli pokrok?

V prvom rade musíme túto pozíciu vnímať v súvislostiach. Všetky európske vlády vyjadrili podporu prebiehajúcim rokovaniam. Opozícia, ktorú spomínate je tvorená niektorými ľuďmi v niektorých krajinách, niektorými mimovládnymi organizáciami a niektorými členmi občianskej spoločnosti, ale nie všetkými členskými štátmi. V každej európskej krajine, ktorú som navštívil prevažuje pozitívny pohľad na to, čo chceme dosiahnuť.

Áno, je to rok a nedosiahli sme žiadny pokrok. Máme skonsolidovaný text v piatich oblastiach. Po tomto kole rokovaní by sme mohli rozšíriť ich počet. Verím, že toto bude dôležité a úspešné kolo.

Naša doterajšia práca bola dôležitá v tom, ako obe strany pochopili svoje pozície a pomohla lepšie definovať, ktoré sú problematické oblasti. Sme spokojní s doterajším úspechom.

V otázke transparentnosti je jednou z hlavných kritík TTIP fakt, že negociačné mandáty nie sú zverejnené, napriek výzvam poslancov a členov občianskej spoločnosti. Myslíte si, že by mali byť zverejnené?

Túto kritiku počúvam pomerne často. Sú to obyčajne ľudia, ktorí nenavštívili stránku US Trade Representative (TR) alebo stránku Európskej komisie. Takmer všetko čo robíme, je tam. A čo tam chýba, už v skutočnosti uniklo. Nájdete tu správy pracovných skupín na vysokej úrovni alebo naše ciele v prebiehajúcich rokovaniach. Okrem webstránok majú tiež stakeholderi po každom kole rokovaní možnosť vyjadriť svoje názory.

Pravidelne tiež mávame schôdzky v rámci US TR. Rovnako tak aj Komisia, prostredníctvom našej obchodnej poradnej skupiny.

Z pohľadu oboch strán musím znova zopakovať: toto sú najotvorenejšie a najtransparentnejšie obchodné rokovania vôbec. Preto kritika transparentnosti nie je úplne oprávnená. Takmer všetko, čo by ste chceli vedieť je pre verejnosť dostupné.

Sú aj dokumenty, ktoré nemôžeme vypustiť na verejnosť. Ako človek, ktorý sa 15 rokov živil vyjednávaním dohôd , verím, že každý, kto bol v podobnej situácii chápe, že úplná transparentnosť nepomáha pri všetkých predložených ponukách.

Je potrebné hľadať rovnováhu: na jednej strane je jasná potreba transparentnosti a zapojenia verejnosti, na druhej schopnosť poskytnúť vyjednávačom priestor predkladať ponuky bez toho, aby sa zverejnili.

Takže je to skôr vnímanie nedostatku transparentnosti ako ozajstný nedostatok.  Ako sa vysporadúvate s rastúcou opozíciou?

Niektorí ľudia to tak vnímajú. Im navrhujem, aby sa zapojili do našich plánovaných stretnutí, kde sa môžu vyjadriť. Rozhodne by sme ich radi vypočuli. Najlepší spôsob ako konať v tejto otázke, je hovoriť otvorene.

Mnohí si tu spomenú na hnutie proti ACTA, ktoré stavalo na sociálnych médiách a dohodu pochovalo. Čo sme si odniesli z tohto prípadu a čo budeme robiť, aby sa to isté nestalo TTIP?

V prvom rade tieto rokovania nemajú nič spoločné s ACTA. Ale lekciu nám to dalo.

Ťažko porazíte hodnotovo podložené argumenty faktami. Je pravda, že sme sa verejne zameriavali viac na štatistiky ako na príbehy, ktorým môžu ľudia rozumieť. Inými slovami na to, prečo chceme túto dohodu a čo to znamená pre priemerných ľudí ( nie pre biznis). V tomto ohľade súhlasím, že sa musíme zlepšiť.

Snažíme sa zlepšiť aj náš verejný dosah, a myslím si, že sa nám to darí. Urobíme viac v kontakte s členmi občianskej spoločnosti a malými a strednými podnikmi. Debata musí byť formovaná v jazyku, ktorému ľudia rozumejú, aby sme sa vyhli opakovaniu ACTA.

Myslíte si teda, že formovanie debaty v EÚ a v USA by malo byť rozdielne?

Myslím si, že môžeme zmeniť jazyk, ktorý používame. Je veľa vecí, čo môžeme spraviť. Môžeme adresovať väčšiu skupinu ľudí. Potrebujeme pracovať s tretími stranami, ktoré zdieľajú náš pohľad. Musím priznať, že vlády nie sú tými najvhodnejšími nositeľmi tejto správy.

Zoberme si napríklad hormonálne upravené hovädzie mäso, alebo chlórom čistené kurčatá, keďže sú to témy, ktoré každého zaujímajú. Ako sa preniesť cez takéto blokačné témy, aby sa rokovania nezastavili? Ako uistiť občanov na oboch stranách Atlantiku, že nedôjde k okliešteniu ich regulačných systémov?

Tu dochádza k zavádzaniu diskusie tými, čo sú proti TTIP. Obviňujú nás, že nútime európskych spotrebiteľov jesť produkty, ktoré nechcú. To však nie je pravda.

Problém je oveľa väčší. V hormonálne upravenom hovädzom mäse nie sú zahrnuté žiadne zdravotné otázky. Schválila sa kvóta na vysoko kvalitné hovädzie mäso, ktorá má urovnať náš spor. Ešte sa ani nepribližujeme k naplneniu našej kvóty. Využívame len 50 %. Aj z dôvodu, že máme problémy z dodávkou, ale aj preto, že táto kvóta je otvorená aj iným krajinám. Trom, alebo štyrom ak sa nemýlim.

Tí, čo sú proti dohode sa chytajú práve tejto otázky, čím chcú odviesť pozornosť od toho, o čom skutočne je. Mali by sme hovoriť o tom, prečo Európa ignoruje svoju vedu. Európania ukazujú prstom na našich skeptikov v prípade klimatických zmien. Pýtajú sa ich, prečo neveríte svojim vedcom? Veda má v klíme jasno. My môžeme tento argument obrátiť: prečo vy neveríte svojim vedcom v otázke hormonálne upraveného hovädzieho mäsa? Prečo členské štáty EÚ ignorujú vedecké dôkazy Európskej federácie pre bezpečnosť potravín a federácie akadémií vied, ktoré pravidelne poskytujú svoje stanoviská k tejto téme? Mali by sa viac rešpektovať vedecké pohľady európskych agentúr.

Pozrime sa na finančné služby. Američania tvrdia, že vaše regule sú lepšie ako tie európske. V skutočnosti chcete, aby sa vyňali z rokovaní o TTIP, kým EÚ ich chce mať ako súčasť. Čo s tým? Ako zmierite tieto dve pozície?

Komisia tlačí na túto tému hoci pozná odpoveď. Takže vám poviem to isté, čo Komisia už mnohokrát počula. Už istú dobu využívame bilaterálny dialóg, prostredníctvom ktorého riešime dôležité otázky finančnej regulačnej reformy. Minulý týždeň sme tu mali veľkú delegáciu na regulačný dialóg finančných trhov s EÚ. Z nášho pohľadu tento dialóg funguje a vyústil do veľkej a dôležitej konvergencie oboch strán. Okrem bilaterálneho dialógu prebieha aj multilaterálny dialóg v rámci G20, ktorý podľa nás funguje rovnako dobre.

V TTIP bude zahrnutá kapitola o prístupe na finančné trhy, ale nevidíme dôvod na zakotvenie formálneho mechanizmu finančného regulačného dialógu. EÚ sa ešte nevyjadrila, aký by malo význam pridávať to k tomu, čo už funguje.

Myslíte si, že tlačíme na zaradenie kultúrnych otázok? Bolo povedané celkom jasne, že audiovizuálne otázky nie sú súčasťou rokovacieho mandátu. Preto sa ich ani nesnažíme presadzovať. Navrhoval by som preto Komisii, aby prestala opakovať túto otázku, keď už má svoju odpoveď.

Takže vlastne Európa platí svoju cenu za výnimku v kultúrnych otázkach vylúčením agendy finančných služieb?

Nie, to som nepovedal. Hovorím, že každá strana má svoje citlivé stránky. Jasne sme vyjadrili náš pohľad na finančné služby. Mali by sme svoju energiu míňať na veci, ktoré sú vyložené na stole.

Sme viazaní istým termínom. Chceme uzavrieť dohodu k roku 2017 ( ku koncu druhého volebného obdobia prezidenta Obamu).  Máte pocit, že je dôležité mať akúkoľvek dohodu k roku 2017, založenú možno na nejakom minimálnom kompromise, alebo mať radšej silnú finálnu dohodu?

Cieľom oboch strán je mať dohodu ku koncu roka 2015. Je to oficiálna pozícia EÚ aj USA, a stále si myslíme, že je to dosiahnuteľné.

Mnoho tém je vzájomne previazaných, preto je ťažké predvídať ako dosiahneme skorú dohodu. Mohlo by to podkopať náš cieľ na ambicióznu dohodu. Neradi by sme to unáhlili. Radšej by sme mali dohodnutý celkový balík, aj za cenu, že to bude trvať dlhšie.

Tento rok došlo v EÚ k „výmene stráží“ . Ak chceme pokročiť v niektorých kapitolách, bude musieť vzniknúť disciplinovaná veľká koalícia v EP. Určite ste videli zoznam členov Medzinárodného výboru EP pre obchod, ktorý zahŕňa Marine Le Pen alebo Hnutie piatich hviezd. To zrejme podnieti opozíciu proti TTIP. Tiež sa budú konať priebežné voľby v USA. Aký to bude mať podľa vás vplyv na rokovania?

Podrobne sme sledovali výsledky uplynulých volieb.  Zaznamenali sme, že dve najväčšie strany získali viac ako 55 % hlasov a spolu s ALDE viac ako 65 %.  Centrisitické strany sú za túto dohodu. Chceme úzko spolupracovať s každou stranou. Myslíme si, že viac ako polovica poslancov EP je za TTIP. Všímame si predsedníctvo kľúčových výborov a ich členov.

Jednou z mojich priorít je tráviť viac času v EP a vysvetľovať, čo chceme v TTIP a v ochrane dát dosiahnuť. Práce na dohode pokračujú. Nevidím súvislosť so zmenou americkej politiky.

Európska únia mala snahu otvoriť zastúpenie EP vo Washingtone. Rovnako tak by bolo vítané zastúpenie Kongresu v Bruseli.

Som veľkým zástancom prehĺbenia dialógu medzi EP a našim Kongresom. Senát ešte nie je súčasťou tohto dialógu, ale v budúcnosti by mohol byť. Myslím že existujú spôsoby, ako to dosiahnuť, a mali by sme ich zvážiť. Aby mal dialóg väčší význam, mohli by sme vytvoriť výmeny zamestnancov. Môžu sa stretávať vo svojich výboroch a zameriavať na špecifické otázky. Toto je výzvou pre obe strany – ako tento dialóg, ktorý sa deje dvakrát do roka, spraviť viac produktívnym pre jeho účastníkov.

Myšlienka styčnej kancelárie Kongresu je pravdupovediac otázka, ktorú by som nechal na Kongres. Nie je to najdôležitejší problém. Dôležitejšie je skôr, aby bol existujúci dialóg pre obe strany viac relevantný a nájsť spôsoby, ako to urobiť.

EÚ momentálne posudzuje dohodu Safe Harbour, dohodu s USA o ochrane osobných údajov. V akom štádiu sa diskusia nachádza?

Robíme pokroky. V novembri sa vytvorilo 13 odporúčaní. Pri 11 z nich, tzv. komerčne zameraných odporúčaní, sme spravili značný pokrok a sme blízko k dohode. Pri posledných dvoch stále vyjednávame. Týkajú sa výnimiek národnej bezpečnosti. Pokračujeme však a myslím si, že na jeseň budeme v pozícii vyhlásenia dohody.

Najväčším úspechom pre USA aj EÚ je podľa mňa dohoda v otázke DPA (Data Protection Act), ktorý sa týka transferu informácií medzi orgánmi presadzovania práva. Spolu s Komisiou sme tlačili na rozšírenie práv amerických občanov, spadajúcich pod DAP, aj na občanov EÚ. Občania EÚ tak majú rovnaké právo justičnej nápravy pri úmyselnom protiprávnom zverejnení citlivých informácií a pri odmietnutí udeliť k nim prístup, alebo opraviť chyby.

Toto je veľký úspech a rovnako to vníma aj EÚ. Chystáme sa teraz predložiť text Kongresu. Dôležité je, aby tento návrh prešiel.

Myslíte si, že by mala byť do TTIP vložená nová kapitola o energetickej spolupráci, v súvislosti s Ukrajinskou krízou a otázkami energetickej bezpečnosti? Uvoľnia USA pravidlá, aby mohli exportovať viac plynu do Európy?

Momentálne máme v rámci Ministerstva pre energetiku sedem podmienečne schválených exportov LNG o hodnote polovice importu EÚ z Ruska. Je to teda veľký objem. Plyn sa predáva na medzinárodných trhoch a správa sa rovnako ako iné komodity, teda ide tam, kde je cena najvyššia. Predstava, že zvýšený objem LNG z USA vyrieši energetické problémy Európy je však zavádzajúca. Tí, čo získali podmienečný súhlas na export, môžu predávať tam, kde chcú. Prvá vlna exportu je plánovaná ku koncu budúceho roka.

Je to dôležité aj symbolicky. Jednak preto, že to zvyšuje negociačnú výhodu EÚ proti Rusku, keďže má druhú alternatívu energetických dodávok. A tiež preto, že väčší objem  plynu na svetových trhoch bude mať vplyv na jeho cenu. Dohoda o voľnom obchode spôsobí, že každá požiadavka na export LNG z USA bude kvázi-automatická.

Takže, ak by mala TTIP byť, tak je to práve z tohto dôvodu?

Je tu veľa dôvodov. Energia je jedným z nich. Potom sú tu argumenty ako stimulovanie rastu, pracovných miest, regulácií.

Existujú však kritické geostrategické dôvody, prečo táto dohoda musí vzniknúť. Každý deň mi globálny kontext pripomenie, prečo túto dohodu vyjednávame.Pozrite sa na Stredný východ, alebo správanie Ruska v Ukrajine. Táto dohoda utuží transatlantickú alianciu, poskytne ekonomický ekvivalent k NATO a nastaví pravidlá svetového obchodu predtým, než to spravia iní. Je veľa dôvodov prečo táto dohoda životne dôležitá.

USA volajú po väčšej role Európy vo svete. Počas posledných piatich rokov sa pomaly vytvára architektúra – máme Európsku službu pre vonkajšiu činnosť. Rastieme podľa vás do role, kde nás USA chcú vidieť? Čo by to prinieslo, keby bola zahraničná politika členských štátov prenesená na nadnárodnú úroveň?

Európu pozorujem už 23 rokov. Lisabonskú zmluvu považujem za dôležitú v tom, že dala únii väčšiu vizibilitu a súdržnosť na svetovej scéne . Ale je ešte na čom pracovať.

Urobilo na nás ale dojem to, čo sa podarilo dosiahnuť vytvorením EEAS. EÚ má jednotný hlas a jednotné meno. Pozrime sa na vysoké percento toho, čo sa podarilo dosiahnuť Catherine Ashtnovej v mnohých regiónoch, nie len v Kosove, ale aj v Strednom Východe, Severnej Afrike a Iráne. Urobila zo seba hlavného hráča. Vnímame pozitívne tieto inštitucionálne zmeny a rastúcu rolu EÚ ako medzinárodného hráča.

Čo sa týka Ukrajiny, úzko spolupracujeme a sledujeme ďalšie kroky v prípade sankcií. Na zoznam sankcionovaných bolo pridaných 11 mien. Veríme, že toto nebude koniec. Všetko závisí od ďalšieho vývoja. Sledujeme zasadanie Európskej rady (16.júla).