Turecko nemá ilúzie o svojom členstve v EÚ

Vzhľadom na pomalý pokrok rokovaní s EÚ Turci prestávajú veriť v ich členstvo v Únii a svoju zahraničnú politiku sústreďujú smerom na Blízky východ či Strednú Áziu. Urýchlila kríza v EÚ a eurozóne tento obrat? Predsa len, ekonomické ukazovatele Turecka zostávajú priaznivé…

Členstvo v EÚ je stále politickou prioritou Turecka. Avšak Turecko nemá žiadne ilúzie o tomto výsledku. Rokovania, reformný proces a predvstupová pomoc pomáhajú transformačnému a modernizačnému procesu v Turecku.

Obrat zahraničnej politiky zo zásadne „len na Západ“ orientovanej smerom k politike so širším regionálnym a dokonca globálnym prístupom je prirodzeným vývojom po konci studenej vojny a kolapse Sovietskeho zväzu. Odráža geograficky strategickú polohu, susedstvo, históriu, kultúru, náboženstvo, vnútorný ekonomický a politický vývoj pod vedením strany AKP a premiéra Recep Tayyip Erdoğana, rovnako ako politické a hospodárske záujmy a ambície v globalizovanom svete.

Nestáva sa tým Turecko pre EÚ zaujímavejšie? Je možné povedať, že vzťahy medzi EÚ a Tureckom sa zmenili z dvojstranného „čachrovania“ na svetovú demonštráciu sily?

Turecko sa neodťahuje od Európy. Diverzifikuje svoje vzťahy, tak ako všetci, s tým ako vznikajú nové mocnosti. Európa a EÚ sú stále najdôležitejším obchodnými a investičnými partnermi Turecka. A s jeho hospodárskym rastom sa určite zvyšuje atraktívnosť Tirecka. Uvediem príklad turecko-nemeckých obchodných vzťahov: Keď som v roku 2006 odchádzal z Turecka, existovalo tam asi 1500 firiem s nemeckým kapitálom. Dnes ich je viac než 5000. Tieto čísla hovoria samy za seba.

Počas Arabskej jari sa Turecko stalo modelom moslimskej sekulárnej krajiny s islamskou stranou pri moci. Momentálne sa Turecko musí vyrovnávať s obavami o smerovanie Sýrie i ďalšie boje hneď na svojich hraniciach v Iraku. Snaží sa Turecko byť modelom aj pre tieto krajiny?

Turecko je veľmi opatrné a samo sa nenazýva modelovou krajinou. Turecko je dôležitou regionálnou mocnosťou so značným vplyvom v tejto oblasti. Ako islamská krajina, člen OIC  [Organizácia islamskej spolupráce], so stabilnou demokraciou a úspešným hospodárstvom, slúži Turecko ako inšpirácia pre svojich islamských susedov. Jeho pozícia v Blízkovýchodnom mierovom procese má medzi arabskými krajinami veľké uznanie.

Mohla by mať EÚ niekedy spoločnú hranicu so Sýriou a Irakom?

Neviem, či si všetky členské krajiny EÚ dokážu predstaviť spoločné hranice so Sýriou a Irakom. Ja áno, rovnako ako predseda zahraničného výboru nemeckého Bundestagu, pán [Ruprecht] Polenz.

Aký vplyv má odchod Nicolasa Sarkozyho z postu prezidenta? Akú zmenu by mohla priniesť zmena koalície v Berlíne? Mohlo by to viesť k zblíženiu EÚ s Tureckom?

Dovoľte mi skôr uviesť turecký pohľad: Turecko dúfa, že s novou francúzskou vládou by sa vzťahy s EÚ mohli zlepšiť a proces rokovaní by sa mohol pohnú vpred.

Pokiaľ ide o voľby v Nemecku na jeseň 2013, nepredvída zásadné zmeny v nemeckej politike EÚ smerom k Turecku, ale môže nastať v spôsobe a nástrojoch. To zahŕňa praktické kroky v uľahčení procesu rokovaní a zlepšení vízových záležitostí. Nemecká vláda a zaviazala k ´pacta sunt servanda´ [dohody treba zachovávať]. A tento záväzok by sa mal plne ctiť.

V podstate znenie koaličnej dohody súčasnej vlády z októbra 2009 o politike rozšírenia a susedstva bude stále platiť aj za budúcej vlády, nakoľko odráža závery prijaté všetkými hlavami štátov a vlád počas stretnutí Európskej rady. Ale kým budeme zamestnaní riešením štátneho deficitu a bankovej krízy, nevidím veľa priestoru pre rozširovanie. Avšak deň, kedy sa tejto záležitosti budeme musieť opäť venovať.

Zmena vzťahov EÚ nastáva aj s Ruskom i Ukrajinou. Čo tak paneurópsky trh v dlhodobom horizonte, t.j. ekonomické slobody bez politickej a menovej integrácie? Mohlo by sa to týkať všetkých štyroch – EÚ, Turecka, Ruska a Ukrajiny?

Samozrejme, mali by sme pracovať na voľnejšom obchode a pohybe so všetkými našimi susedmi. Rusko a EÚ a jej členské štáty by mali zintenzívniť svoju spoluprácu. EÚ by mala postupne odstraňovať vízové obmedzenia voči Rusku, Ukrajine a Turecku, prípad od prípadu a na recipročnom základe (čo znamená, že by aj Rusko muselo odstrániť svoje vízové obmedzenia – Turecko a Ukrajina tak už urobili) za súčasného prijímania nevyhnutných opatrení kompenzácie bezpečnosti.

Spoločný trh vnútri EÚ už existuje. Turecko je s EÚ spojené Colnou úniou a procesom rokovaní, ktorý bude pokračovať. S Ukrajinou EÚ dokončuje hlbokú dohodu o voľnom obchode a spolupracujú v rámci susedskej politiky EÚ. Osobne považujem Ukrajinu za ďalšiu kandidátsku krajinu pre budúce členstvo v EÚ.