Zahraničná politika Ankary expanduje rýchlejšie ako Turkish Airlines

Podľa Füleho slov nová ukrajinská vláda informovala Brusel, že už nemôže očakávať, že sa Ukrajina automaticky pridá k pozíciám EÚ.

Pred pár dňami stály predstaviteľ Ruskej federácie pri EÚ Vladimir Chizhov povedal bruselskej tlači, že ukrajinské záujmy by mohli byť a summite G8 zastupované Ruskom. V podobnom duchu sa minulý mesiac vyjadril ukrajinský minister zahraničia Kostjantyn Hrysčenko v parlamente, keď povedal, že Ukrajina byť na medzinárodných summitoch zastupovaný Ruskom je „v záujme Ukrajiny“.

Pokiaľ ide o Turecko, komisár zdôraznil, že krajina naberá v posledných mesiacoch na významne v regionálnom kontexte. „Ak sa pozriete na tureckú zahraničnú politiku, expanduje rýchlejšie ako Turecké aerolínie (Turkish Airlines) rozširujú svoju sieť“, povedal Füle.

Turecko sa v poslednom období prejavuje veľmi asertívne vo vzťahu k Izraelu. Ukázalo sa to po vojenskej izraelskej operácii „Cast Lead“  proti Hamasu v decembri 2008 a najmä po incidente s Tureckom sponzorovanou flotilou vezúcou humanitárnu pomoc pro-palestínskymi aktivistami.

Turecko sa tiež prezentuje snahami o zblíženie s Iránom, čo je politika, ktorá príliš nekorešponduje so snahami EÚ presvedčiť Irán vzdať sa svojich jadrových zbraní.

Český komisár, ktorý je zodpovedný za vzťahy s Tureckom ako kandidátskou krajinou a s Ukrajinou v rámci Európskej politiky susedstva, vidí nevyužitý priestor pri koordinácií zahraničnopolitických postojov s týmito krajinami.

„Domnievam sa, že bude v našom spoločnom záujme a k prospechu, aby sme našli spôsoby interakcie spôsobom, ktorý by nevytráral dodatočné otázky ale nachádzal odpovede na spoločné výzvy. Je to príležitosť, ktorú musíme využiť“, povedal o Turecku.

Komisár dúfa, že snaha o zahraničnú politiku, ktorá nie je nevyhnutne v súlade so SZBP „otvorí pre nás možnosť pracovať na týchto témach“, aby sme nakoniec mali „ak nie rovnaké pozície, tak aspoň čo najviac podobné, namiesto zužovanua rozsahu našej spolupráce v zahraničnej politike“.

Neodmieta ani myšlienku vytvorenia formátu akejsi európskej G20, ktorý by mohol pomôcť vyriešiť nezhody medzi EÚ a na jednej srane a Ruskom, Tureckom a Ukrajinou na strane druhej.

„EÚ sa sa bude snažiť o konceptuálne dohody so svojimi susedmi, ašpirantskými krajinami a strategickými partnermi nad rámec súčasného inštitucionálneho rámca a bude sa snažiť k tomu pristúpiť cez Európsku G- akékoľvek to už bude číslo. Myslím si, že to bude v duchu zdieľania najlepších skúseností“, povedal Füle.