400. poprava v Texase: EÚ žiada zmenu

Krátka správa

EÚ vyzvala guvernéra Texasu Ricka Perryho, aby využil všetky právomoci svojho úradu na zastavenie ďalších popráv a zvážil zavedenie moratória na ich výkon v štáte Texas, ktorý je známy svojimi prísnymi trestami a vysokým počtom vrážd.

Únia považuje trest smrti za všetkých okolností za nehumánny a krutý. Verí, že eliminácia tejto formy trestu je základom pre ochranu ľudskej dôstojnosti a pre progresívny rozvoj ľudských práv. Zdôraznuje, že neexistuje dôkaz, ktorý by potvrdil, že trest smrti má odstrašujúci účinok na páchanie násilných trestných činov. Jeho nezvrátiteľnosť znamená, že justičné omyly, ktorým sa nedá vyhnúť v žiadnom právnom systéme, nemôžu byť napravené.

V Texase sa trestom smrti trestá len tzv. hrdelný zločin (capital offence), to znamená presne vymedzený typ vrážd, ako aj druhé usvedčenie zo znásilnenia dieťaťa mladšieho ako 14 rokov. Tento týždeň má byť smrtiacou inekciou popravený Johnny Ray Conner, za lúpežnú vraždu majiteľa obchodu s potravinami v Houstone.

Úrad texaského guvernéra, rázne odmietol výzvu EÚ s odôvodneím, že štát Texas považuje túto formu trestu za primeranú pre najhroznejšie zločiny páchené na jeho obyvateľoch.

Vo všetkých členských štátoch Únie bol trest smrti zrušený a Únia bojuje za jeho globálny zákaz. Európa uvítala rozhodnutia Najvyššieho súdu USA z rokov 2002 a 2005, ktoré vyhlásili popravy ľudí s mentálnym postihnutím a hlavne mladistvých za protiústavné. Únia chce, aby sa takéto obmedzenia rozšírili minimálne aj na duševne choré osoby.

V rovnakom vyhlásení Predsedníctvo EÚ vyjadrilo poľutovanie nad tým, že Spojené štáty sa rozhodli neúčasniť sa na Opčnom protokole k Viedenskej konvencii o konzulárnych stykoch, ktorý zakladá jurisdikciu Medzinárodného súdneho dvora nad spormi, ktoré vzniknú pri jeho aplikácii.