Ako sa majú turecké ženy?

 

Krátka správa

Európsky komisár pre zamestnanosť a sociálne veci Vladimír Špidla v predvečer Medzinárodného dňa žien 8. marca vyzval k „zásadnej zmene mentality“ v prístupe Turecka k ženám.

Špidla počas svojej návštevy Ankary, ktorá bude prebiehať zároveň s oslavami 8. marca, uznal „významný pokrok“ Turecka v legislatívnych oblastiach, ovplyvňujúcich práva žien, no uviedol, že ženy v tejto krajine sa stále potýkajú s vážnymi problémami v oblasti diskriminácie, domáceho násilia, nedostatočného prístupu k vzdelaniu a negramotnosti. Uviedol tiež, že Turecko stále bojuje s praxou „vrážd pre zachovanie cti“ (vrážd žien príbuznými za údajné zneuctenie rodiny).

Špidla zdôraznil, že rovnosť príležitostí je „prioritou EÚ“ a uviedol, že počet zamestnaných žien v pomere k mužom neustále klesá. V súčasnosti ženy predstavujú približne 24% celkovej pracovnej sily Turecka: priemer v EÚ je 57%. Aktuálne údaje ukázali, že dnes študuje iba 18% tureckých žien vo veku 18-24 rokov, zatiaľ čo priemer v EÚ je 61%.

Podľa informácií, zverejnených Tureckou asociáciou priemyselníkov a podnikateľov (TUSIAD) by odstránenie týchto stereotypov by mohlo viesť k vnímaniu postavenia tureckých žien v Európe ako „príkladného úspechu“. Výsledkom nedávnych podnikateľských programov pre ženy je, že približne 14% všetkých samozamestnancov v krajine tvoria ženy., zatiaľ čo v Nemecku je to iba 7%. Ženy v dnešnom Turecku navyše predstavujú 36% univerzitných vedcov, 33% architektov, 32% ekonómov a 21% vysokých a stredných úradníkov štátnej správy.