Americké podniky chcú vytvoriť “inteligentnú inovatívnu alianciu” s EÚ

Šéf americkej obchodnej komory v EÚ John Vassallo uviedol, že zvýšená spolupráca v oblasti inovácií a vzdelávania by mohla pomôcť rýchlejšie naštartovať rast na oboch stranách Atlantiku. “Napriek hospodárskej kríze a celosvetovému útlmu ostávajú Spojené štáty a Európa pre seba navzájom najdôležitejšími trhmi,” uviedol Vassalo, ktorý vo svojej pozícii zastupuje najdôležitejšie americké spoločnosti pôsobiace v Európe. Tieto slová predniesol na prestížnej konferencii, nazvanej Inovácie v transatlantických vzťahoch, ktorá sa uskutočnila v Bruseli minulý utorok (3. marec).

Vassalo dodal, že “Spojené štáty sú hlavným zdrojom priamych zahraničných investícií v EÚ” a naznačil, že USA a EÚ môžu byť vnímané ako dve polovice integrovaného transatlantického regiónu. Americká obchodná komora v EÚ preto európske inštitúcie a americkú vládu vyzvala, aby naďalej spolupracovali v rámci Transatlantickej hospodárskej rady (TEC) na eliminácii taríf a znižovaní obchodných bariér medzi blokmi. Vasallo tiež navrhol vytvorenie “inteligentnej aliancie” medzi Spojeními štátmi a Európou so zosúladenými pravidlami na vydávanie víz a zjednodušenými elektronickými pravidlami, čím by sa vedcom a výskumníkov uľahčilo ich neustále cestovanie cez Atlantik v snahe nájsť nové možnosti a investície.

Vzťahy medzi EÚ a USA sú stále “najhlbšie”

Konferencia v Bruseli sa konala presne v čase, kedy vyšla publikácia nesúca názov Transatlantické hospodárstvo 2011. Ide o najnovšie vydanie výročnej správy, ktorá ponúka celkový náhľad na hospodárske vzťahy medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Túto publikáciu na konferencii predstavil expert na finančné služby a investičné stratégie Joseph Quinlan, ktorý mnoho rokov pracoval na Wall Street a neskôr v Centre pre transatlantické vzťahy na Univerzite Johna Hopkinsa vo Washingtone. Ten hospodárske vzťahy medzi EÚ a USA nazval “stále tými najhlbšími, aké sú”. Quinlan zároveň identifikoval niekoľko spoločných výziev, ktorým oba bloky čelia a následne ponúkol riešenia. Podľa Quinlana by sa zákonodarcovia na oboch stranách Atlantiku mali snažiť dosiahnuť hospodársky rast minimálne tri percentá a dodal, že to bude možné len v prípade, že sa podnikne dosť krokov na podporu investícií, inovácií a zvýšenie štandardov v oblasti vzdelávania.

Priznal však, že Spojené štáty a EÚ teraz zápasia s vážnymi finančnými problémami, vrátane vysokého verejného dlhu, ktorý im komplikuje ich úsilie súťažiť s rozvíjajúcimi sa ekonomikami ako sú Čína, India, Južná Kórea, Turecko, či Brazília.

Varoval, že deficity národných rozpočtov a rekordné dlhy v najbližších rokoch povedú k zníženiu množstva verejných financií dostupných na investície. Súkromný sektor sa preto podľa neho musí ujať vedúcej úlohy pri poháňaní inovácií vpred. Vlády by preto podľa Quinlana mali podporovať firmy v tom, aby viac investovali do výskumu a vývoja tým, že im budú ponúkať rôzne výhody, vrátane daňových prázdnin. Priznal ale, že verejnosť tieto opatrenia nemusí v súčasnej atmosfére podporovať. “V zvýšenej miere potrebujete peniaze a prírodné zdroje, a prírodné zdroje sú vo zvýšenej miere koncentrované v rozvojových krajinách,” povedal Quinlan a dodal, že práve kontrola nad kľúčovými komoditami, potravinami a energetickými zdrojmi je nevyhnutná pre konkurencieschopnosť hospodárstva.

Rovnako nevyhnutný faktor je podľa neho aj ľudský kapitál. Quinlan preto vyzdvihol dôležitosť investovania väčšieho množstva financií do škôl a zvýšenia štandardov vzdelávacích systémov, rovnako ako prilákania najtalentovanejších jednotlivcov v oblasti vedy a výskumu “do bitky o globálne mozgy”.

Eurokomisárka pre inovácie to vníma rovnako

Na konferencii sa zúčastnila aj eurokomisárka pre inovácie Máire Geoghegan-Quinn. Tá sa vo svojom prejave dotkla viacerých tém, ktoré zdôraznili aj jej kolegovia pred ňou. Eurokomisárka rovnako zdôraznila dôležitosť medzinárodnej spolupráce v oblasti hospodárstva, ktoré považuje za “jediný spôsob ako dosiahnuť priaznivé podnikateľské prostredie a vyrovnané hracie pole na globálnej úrovni”.

Vzťah medzi Spojenými štátmi a EÚ opísala slovami, že “naša hospodárska integrácia je najhlbšia, aká existuje, či hovoríme o obchodovaní s tovarmi a službami, prísune talentov a technológií, či výmene vedomostí”. Zároveň spomenula kľúčové priority stratégie Únia inovácií, ktorá je súčasťou stratégie Európa 2020 a spadá do jej portfólia. “Zdieľanou ambíciou EÚ a jej členských štátov je zaviesť nové prostredie na inovácie, založené na podnikateľskom rámci, ktorý podporuje a odmeňuje inovácie, prináša viac súkromných investícií a priťahuje svetové talenty,” uviedla Geoghegan-Quinn. Dodala, že v tomto ohľade existuje medzi Komisiou a Spojenými štátmi jedinečný súlad. Eurokomisárka tiež uviedla, že oba bloky by mali tohto súladu medzi Úniou inovácií z dielne EÚ a Obamovou Stratégiou pre americké inovácie využiť.

Postoje

Americký veľvyslanec pri EÚ William Kennard na konferencii v Bruseli uviedol: “Ako Spojené štáty, tak aj EÚ stanovili inovácie za kľúčový bod svojej agendy. Obe naše ekonomiky sa snažia sa zotaviť z vážnej finančnej krízy. Potrebujeme dostať ľudí späť do práce. Naši lídri si to uvedomili. Je to politický imperatív. A čo je významné, uvedomili si, že inovácie sú kľúčom k tomu, aby sa tak stalo.”

Kennard zároveň povedal, že na úrovni TEC sa diskutuje v súčasnosti o témach ako duševné vlastníctvo, informačné a komunikačné technológie, služby, elektronické zdravotníctvo, transformácia automobilového priemyslu, smart grids a obnoviteľné zdroje energie. Dodal: “Vynikajúcou vecou na konverzácii s Komisiou ohľadom implementácie týchto bodov je, že sme všetci na rovnakej lodi. Nie je tu žiadna diskusia o tom, čo je a nie je na agende, lebo skutočne hovoríme o tom istom.”

Výkonný riaditeľ European Privacy Association Paolo Balboni na konferencii hovoril o ochrane údajov. Povedal: “Vyvíjajúci sa režim ochrany údajov v Európe má veľký vplyv na cloud computing a preto aj na celú ekonomiku.” Dodal, že v sektore elektronického zdravotnictva by výpočtové technológie mohli uľahčiť výmenu a prístup k údajom jednotlivých pacientov a zároveň znížiť náklady. Varoval však, že súčasná legislatíva EÚ v oblasti ochrany údajov bráni zavádzaniu cloud computingových služieb v tomto sektore. “