Bridlicový plyn je vraj pre Európu nedosiahnuteľné eldorádo

Minulý týždeň boli zverejnené predbežné výsledky verejnej konzultácie na tému nekonvenčných fosílnych palív, ako je bridlicový plyn, ktorá prebiehala od decembra 2012 do marca 2013.

Do konzultácie sa zapojilo takmer 23.000 respondentov (firiem, mimovládnych organizácií, inštitúcií, atď.), predovšetkým z Poľska, Francúzska, Rumunska, Španielska a Nemecka. Prvenstvo v aktivite jednoznačne mali Poliaci, ktorí do Bruselu zaslali 11.714 individuálnych reakcií. Z nich asi 57 % bolo jednoznačne za rozvoj a ďalších 40 % bolo za, ak sa zavedú vhodné náležité opatrenia pre bezpečnosť zdravia a životného prostredia.

Zo Slovenska sa do konzultácie zapojilo 8 respondentov – z nich 25 % za pri použití náležitých opatrení a asi 60 % bolo proti.

Zdroj: EK/BIO Intelligence Science

Podľa záujmovej skupiny Shale Gas Europe konzultácia priniesla „vyvážený výsledok pokiaľ ide o rozvoj nekonvenčných zdrojov“.

Naopak kampanier pre oblasť ťažby v enviro-ogranizácii Priatelia Zeme Európa Antoine Simon tvrdí, že ide o „zaujatý prehľad európskych pocitov o bridlicovom plyne.“ Dodal, že pri prepočítaní podľa národnosti bolo asi 60 % respondentov proti.

V prezentácii k výsledkom sa uvádza: „Veľká väčšina respondentov sa zhodla na nedostatku adekvátnej legislatívy, potrebe informovať verejnosť a nedostatočnej verejnej akceptácii nekonvenčných fosílnych palív.“

Miege: Nečakajte veľa

Robin Miege, riaditeľ pre stratégiu na Generálnom riaditeľstve EK pre životné prostredie, na konferencii deň pred zverejnením výsledkov uviedol, že hoci v USA bridlicový plyn znamenal zásadnú zmenu na trhu a znížil ceny energií na najnižšiu úroveň za desaťročie, podmienky v Európe sú iné a vývoj sa nutne nemusí zopakovať.

Vysoké ceny elektriny i plynu v EÚ v porovnaní s USA a ďalšími regiónmi boli aj témou summitu koncom mája, kde lídri podporili rozvoj domácich energetických zdrojov.

Miege pre poznamenal, že „stále sa treba dopátrať vplyvov možnej budúcej domácej produkcie bridlicového plynu na ceny energie v EÚ“. Dodal, že pokles cien „bude pravdepodobne oveľa menší než sa pôvodne očakávalo“.

Pozitívny prínos tohto zdroja vidí skôr v diverzifikácii energetického mixu, posilnení energetickej bezpečnosti alebo potenciálnom vplyve na prerokovanie dohôd s hlavnými dodávateľmi plynu.

Bublina praskne…

Niektoré analýzy, vrátane štúdie Medzinárodnej energetickej agentúry, upozorňujú na to, že produkčné náklady budú v Európe dvakrát vyššie než v Spojených štátoch. Oba kontinenty sa totiž líšia geologickou štruktúrou i geografiou, hustotou osídlenia, navyše v niektorých členských krajinách Únie nie je dostatočne rozvinutá infraštruktúra, čo si vyžiada ďalšie investície.

David Hughes, geológ a bývalý tím líder pre nekonvenčný plyn v kanadskom výbore, si myslí, že obdobie lacnej energie v USA dlho nevydrží. „Bublina nízkej ceny  praskne v priebehu 2 až 4 rokov,“ uviedol pre bruselský EurActiv. „Pri dostatočne vysokej cene, bubline dodávok praskne asi o 10 až 15 rokov neskôr, keď sa ťažobné lokality preriedia.“

Dodávky z bridlicových ložísk sa podľa neho udržia niekoľko rokov, „ale len pri oveľa vyšších cenách pri stále eskalujúcich environmentálnych dopadoch kvôli čoraz väčšiemu počtu vrtov, ktoré sa budú musieť urobiť.“