Bunky vraj prilákajú vedcov

Veda, výskum, vzdelávanie

 

Pozadie

Výskum ľudských embryonálnych kmeňových buniek sa považuje za nevyhnutný pre nájdenie liečebných postupov na ochorenia ako diabetes a neurodegeneratívne poruchy vrátane Parkinsonovej a Alzheimerovej choroby, ktoré sú na vzostupe medzi starnúcou populáciou Európy.

Členské štáty EÚ zaujímajú v otázke regulácie výskumu ľudských kmeňových buniek rozdielne postoje, a legislatíva v jednotlivých krajinách je odrazom rôznych etických, filozofických a náboženských presvedčení.

Rozdielnosť názorov na legitímnosť takéhoto výskumu je hlavnou prekážkou, ktorá bráni rade v hľadaní politickej dohody o Siedmom rámcovom programe pre výskum a technologický rozvoj (FP7) (EurActiv.sk, 24. júl 2006).

Európski ministri pre vedu a výskum 24. júla 2006 dosiahli politickú dohodu o FP7, ktorá je východiskom pre pokračovanie financovania výskumu embryonálnych kmeňových buniek na základe praxe osobitného posudzovania každého jednotlivého prípadu.

Prezident USA George W. Bush 19. júla vetoval použitie federálnych prostriedkov na výskum kmeňových buniek.

Otázky

24. júla 2006 na zasadnutí Rady Rakúsko, Litva, Malta, Poľsko a Slovensko vyslovili želanie, aby EÚ ukončila financovanie výskumu embryonálnych kmeňových buniek, zatiaľ čo Nemecko, Taliansko a Slovinsko zmenili svoje pôvodne odmietavé postoje po ubezpečení, že prostriedky Únie nebudú použité na aktivity, vedúce k ničeniu embryí.

Objavili sa názory, že pozitívny prístup EÚ k takémuto typu výskumu by mohol viesť k odlivu vedcov so záujmom o výskum kmeňových buniek zo Spojených štátov, kde prezident Bush využil svoje veto na zákaz financovania výskumu embryonálnych kmeňových buniek z federálnych zdrojov.

Koordinátor projektu EuroStemCell, profesor Austin Smith však zdôrazňuje, že americký zákaz financovania na federálnej úrovni nestavia výskum embryonálnych kmeňových buniek v USA do rozporu so zákonom, a že jednotlivé štáty, ako napríklad Kalifornia, majú vlastné iniciatívy výskumu kmeňových buniek, a súkromné spoločnosti majú možnosť vykonávať vlastný výskum.

Zákaz financovania embryonálnych kmeňových buniek v EÚ by iba v malej miere ovplyvnil celkový výskum v Európe, pretože výskum kmeňových buniek v EÚ je do veľkej miery financovaný z národných rozpočtov tých krajín, kde je tento výskum legálny.

Pozície

Britský minister pre vedu Lord Sainsbury je presvedčený, že veto Georgea Busha, blokujúce federálne financovanie výskumu embryonálnych kmeňových buniek „môže zvýšiť pravdepodobnosť odlivu vedcov so záujmom o výskum kmeňových buniek.“ Myslí si, že ak USA budú trvať na svojom negatívnom prístupe, vedci v oblasti regeneratívnej medicíny z USA i celého sveta sa budú koncentrovať v Európe.

Koordinátor projektu EuroStemCell profesor Austin Smith v rozhovore pre CordisNews uviedol poukázal na to, že veto prezidenta Busha nezakazuje výskum embryonálnych kmeňových buniek v USA. Slúži jednoducho na udržanie obmedzení federálneho financovania. Mnohé štáty, najmä Kalifornia, ktorá nedávno schválila veľký balík financií na výskum kmeňových buniek, spustili vlastné iniciatívy na financovanie výskumu kmeňových buniek, a súkromným spoločnostiam nič nebráni vykonávať vlastný výskum. Podľa profesora Smitha obmedzenia federálneho financovania budú mať dopad „iba na financovanie NIH (Národné inštitúty pre zdravie), a túto trhlinu vyplnia nové zdroje financovania.“

Kráľovská spoločnosť – britská národná akadémia vied je z dohody Rady sklamaná, pretože bráni použitiu európskych peňazí na získavanie kmeňových buniek z embryí, nepoužitých pri liečbe neplodnosti, a „ktoré by boli tak či tak zničené“. Niektorí vedci tvrdia, že dohoda Rady „je značne iracionálna“, pretože umožňuje financovanie výskumu, no nie získavanie embryonálnych kmeňových buniek.

Európske združenie biopriemyslu EuropaBio je presvedčené, že pokračovanie financovania výskumu embryonálnych kmeňových buniek na európskej úrovni je „pozitívnym signálom pre európsky výskum biotechnológií, ktorý môže priniesť nádej pacientom, trpiacim na ochorenia, ako Parkinsonova choroba alebo Alzheimer.“ V stanovisku EuroaBio sa tiež uvádza, že FP7 „pomôže biotechnologickým spoločnostiam financovať ich inovatívny výskum v kľúčových oblastiach ako zdravie, potravinárstvo, poľnohospodárstvo, energetika a životné prostredie“.

Komisár pre vedu a výskum Janez Potočnik uviedol, že je vďačný Fínskemu predsedníctvu za zvolanie mimoriadneho zasadnutia Rady, „ktoré bolo kľúčové, ak sa máme pridŕžať nášho cieľa prijať FP7 do konca roka“.

Fínsky minister pre obchod a priemysel Mauri Pekkarinen vyhlásil, že pri prijatí rozhodnutia o zvolaní mimoriadneho zasadnutia „mierne riskoval”, no stálo to za to.

Vatikán, ktorý aktívne loboval u katolíkov v mnohých členských štátoch Únie, uviedol, že kompromis EÚ je „pre cirkev neprijateľný“.

Slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS-ED), podpredseda neformálnej parlamentnej Skupiny pre bioetiku, je presvedčený, že „Európska únia by si mala stanoviť také prioritné oblasti pre výskum akými sú napríklad výskum na dospelých kmeňových bunkách a bunkách z pupočníkovej krvi, ktoré majú obrovský potenciál, nachádzajú podporu u všetkých občanov EÚ a môžu byť realizované v ktorejkoľvek krajine EÚ“. „Ak slogan EÚ „zjednotení v rozmanitosti“ má znamenať čokoľvek, tak by určite nemal znamenať, že väčšina krajín bude môcť vnútiť svoju vôľu ostatným, použijúc pritom spoločné dane občanov EÚ na financovanie výskumu, ktorý je nelegálny v mnohých členských krajinách,“ tvrdí Mikolášik.