Cieľ OSN o pitnej vode sa dosiahol v predstihu

Spoločný program Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a detského fondu UNICEF zameraný na monitorovanie dodávok vody a jej hygienu priniesol pozitívne výsledky. V období rokov 1990 a 2010 viac než 2 miliardy ľudí získali prístup k lepším zdrojom pitnej vody, najmä prostredníctvom vodovodov a chránených studní.

Na základe údajov z prieskumov domácností a sčítaní obyvateľov realizátori programu v utorok 6. marca uviedli, že ku konci roka 2010 mohlo 81 % populácie (6,1 miliardy ľudí)) využívať zdroje pitnej vody. Tento podiel bol o 1 % vyšší ako cieľ, ktorý si OSN stanovilo v roku 2000 v rámci Miléniových rozvojových cieľov (MDGs).

Vo svojej správe ale tím spoločného monitorovacieho programu (JMP) takisto upozornil, že 11 % svetovej populácie, teda 783 miliónov ľudí, stále nemajú prístup k bezpečnej vode a dosiahnutie ďalšieho miléniového cieľa týkajúceho sa základných hygienických opatrení (prístup k hygienickým zariadeniam a systému zberu odpadu) je stále v nedohľadne. Asi 2,5 miliarde ľudí stále chýba základná sanitácia.

Autori správy taktiež poznamenali, že zozbierané údaje merali len prístup k zlepšeným vodným zdrojom, t.j. keď zdroj je adekvátne chránený pred kontamináciou zvonku. Nevyhodnocovala sa zatiaľ kvalita alebo spoľahlivosť dodávok vody, ani udržateľnosť týchto vodných zdrojov.

Testovanie kvality vody na národnej úrovni vo všetkých krajinách bolo príliš drahé a logisticky zložité, píše sa v správe. „Výsledkom je, že počet ľudí používajúcich bezpečné dodávky vody bol pravdepodobne nadhodnotený.“

V Afrike je pitná voda stále luxusom

V správe sa tiež poukázalo na obrovské regionálne rozdiely. Takmer polovica z 2 miliárd ľudí, ktorí získali prístup k pitnej vode od roku 1990, žije v Číne alebo Indii. Na druhej strane, v mnohých afrických krajinách pokrok stále nedosahuje očakávanú úroveň pre dosiahnutie cieľa v roku 2015. Niektoré z nich dokonca kráčajú opačným smerom a počet ľudí s prístupom k bezpečným zdrojom vody klesá. Viac než 40 % globálnej populácie, ktorá nemá možnosť  tešiť sa z luxusu pitnej vody žije v subsaharskej Afrike.

Rozdiely sú viditeľné aj medzi mestskými a vidieckymi oblasťami. K lepším vodným zdrojom stále nemá prístup až 653 miliónov ľudí na svete. Napríklad v Sierra Leone má bohatá elita v meste takmer univerzálny prístup k dôstojným službám, avšak rovnakú úroveň dosahuje len 10 % vidieckych častí v krajine.

K naplneniu MDGs prispievajú jednotlivé členské štáty EÚ ale tiež samotná Európska komisia. Napríklad v roku 2001 spustila projekt Voda a hygiena v stredozápadnej časti Ugandy. Mesto Mubende donedávna využívalo systém zásobovania vodou z roku 1925. Ženy a deti museli chodiť pre vodu veľmi ďaleko a hygiena bola na veľmi nízkej úrovni. Vďaka prostriedkom z európskeho rozpočtu získalo 25 tisíc ľudí v troch mestách vrátane Mubende lepší prístup k vode.

Cieľ tisícročia týkajúci sa základných hygienických opatrení bude jedným z najťažšie dosiahnuteľných. Jeho naplnenie sa nepredpokladá skôr ako v roku 2026.

Pan Ki-mun: Miléniové ciele nie sú sen

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun nazval závery WHO a UNICEF-u „veľkým úspechom pre  ľudí tohto sveta“. Ide o druhý relatívne pozitívny výsledok po tom, čo Svetová banka minulý mesiac oznámila, že sa v roku 2010 podarilo znížiť extrémnu chudobu o polovicu.

„Úspešné snahy poskytnúť väčší prístup k pitnej vode je svedectvom pre všetkých, ktorí MDGs  považovali nie za sen, ale životaschopný nástroj pre zlepšenie životov miliónov najchudobnejších ľudí,“ poznamenal Ki-mun a dodal: „Dosiahli sme dôležitý cieľ, ale nemôžeme tu zastať. Naším nasledujúcim krokom je ten najťažšie dosiahnuteľný, ohľadom najchudobnejších a najviac znevýhodnených ľudí vo svete.“

Barbara Frost, výkonná riaditeľka organizácie WaterAid, nové správy o prístupe k vode privítala, avšak poukázala na to, že svet musí teraz zapracovať na zlepšení hygienických opatrení.  „Je potrebné dosiahnuť pokrok v prípade hnačkových ochorení spôsobených nedostatočnou sanitáciou, ktoré sú teraz najväčším zabijakom detí v Afrike.“