Ciele síl 2008: Prebiehajú rokovania s NATO

Ciele síl 2008

V septembri vláda schválila dokumnet s názvom Stanovisko SR k návrhom Cieľov síl 2008. Dokument má kľúčovú úlohu v plánovaní vojenských kapacít pre zahraničné misie NATO. Cieľom plánovacieho cyklu „ciele síl“ je zabezpečiť pre NATO dostatok síl a prostriedkov na plnenie jeho misií. Cyklus prebieha v dvojročných intervaloch v rokoch 2004-2010. Slovensko presadzuje zachovanie komplementarity medzi NATO a Európskou bezpečnostnou a obrannou politikou EÚ:  „jedna krajina – jeden súbor síl”.

V Bratislave sa uskutočnili spoločné konzultácie Ministerstva obrany SR a Generálneho štábu Ozbrojených síl SR so zástupcami NATO, aby posúdili Stanovisko SR k návrhom Cieľov síl 2008, ktoré vláda schválila v septembri. Úroveň akceptácie návrhov Cieľov síl 2008 na dlhé obdobie ovplyvní proces výstavby a rozvoja Ozbrojených síl SR i rezortu obrany ako celku, pretože sa v zásadnej miere premietne aj do prehodnotenia súčasného Dlhodobého plánu rozvoja ministerstva obrany s výhľadom do roku 2015. Odborníci predpokladajú, že diskusia o predpokladaných cieľoch síl 2008 otvorí komplikácie, ktoré sa vynoria pri realizácii deklarovaných spôsobilostí.

Slovenská strana poskytne v priebehu októbra ďalšie doplnkové informácie k niektorým cieľom síl, ktoré lepšie objasnia naše východiská, pozície a možnosti plnenia cieľov síl v kontexte reálnych ekonomických možností, informovalo Ministerstvo obrany.

Proces rokovaní k návrhom Cieľom síl 2008 bude pokračovať kontinuálne na jar budúceho roka. Celkové schválenie záväzku SR k Cieľom síl 2008 bude na zasadnutí ministrov obrany členských štátov NATO v júni 2008. V nadväznosti na to bude v júli 2008 do vlády SR predložený aj nový Dlhodobý plán rozvoja rezortu obrany.

Výcik dôstojníkov pre potreby misií

Vláda schválila ukončenie pôsobenia zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v rámci projektu výcvikového strediska pre strednú a východnú Európu pre nižších dôstojníkov.

Výcvikové stredisko začalo fungovať v roku 2002 na základe memoranda medzi MO SR a MO Veľkej Británie. Zabezpečovalo výcvik a vzdelávanie príslušníkov ozbrojených síl zo Slovenska a iných krajín NATO zo strednej a východnej Európy, ktoré mali nižší štábni dôstojníci využívať pri vojenských cvičeniach, mierových a humanitárnych misiách s medzinárodnou účasťou a prispievať k väčšej interoperabilite a efektívnosti. Kurzi viedli inštruktori z Británie a Holandska.

Projekt bol ukončený vypovedaním memoranda zo strany ministerstva obrany Veľkej Británie. Od otvorenia výcvikového strediska v roku 2004 bolo realizovaných 10 kurzov. Absolvovalo ich celkom 431 nižších dôstojníkov z 22 krajín, z toho 63 príslušníkov ozbrojených síl SR.

Slovenskí príslušníci v zahraničí

Minister Kašický informoval vládu o pôsobení príslušníkov ozbrojených síl SR pôsobiacich pri orgánoch EÚ a NATO, národných podporných prvkov pri vojenských veliteľstvách NATO a vo vojenských štruktúrach NATO/EÚ operáciách medzinárodného krízového manažmentu. 

Minister obrany Kašický informoval vládu o vyslaní 1 príslušníka OS SR pôsobiaceho pri Veliteľstve vzdušných síl Ramstein v Nemecku na štvormesačnú zahraničnú služobnú cestu do operácie ISAF X v Afganistane a o vyslaní 1 príslušníka OS SR pôsobiaceho v JWC Stavanger v Nórsku na zahraničnú služobnú cestu do priestoru operácie ISAF v Afganistane v dobe od 1. novembra 2007 do 31. decembra 2007.

Okrem 57 profesionálnych vojakov má Slovensko Afganistane zatiaľ ďalších 13 dôstojníkov, ktorí si plnia svoje povinnosti na veliteľstve misie ISAF.

Irak

Ako informovala agentúra ČTK, MO SR plánuje definitívne ukončiť pôsobenie posledných dvoch slovenských vojakov v Iraku, ktorí pracujú na veliteľstve misie. Slovenskí vojaci pôsobili v Iraku od leta 2003, pracovali na odmínovaní územia a ničení nevybuchnutej munície. Neskôr sa ich mandát rozšíril aj o možnosť výcviku irackých síl. Slovensko prišlo v Iraku o štyroch vojakov.