Čína ako trhová ekonomika? Jedno z veľkých rozhodnutí budúceho roka

Shutterstock, rakoptonLPN

Čína sa v roku 2001 stala členom Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Jej prístupový protokol hovorí o tom, že by sa do konca roka 2016 mala v kontexte medzinárodného obchodu prestať považovať za "ne-trhovú ekonomiku" (Non-Market Economy).

Toto rozhodnutie však nebude úplne automatické, ako by si Čína priala. Každá krajina – resp. EÚ ako celok – bude musieť toto rozhodnutie urobiť sama na základe vlastných kritérií.

Čína zažiadala o udelenie štatútu trhovej ekonomiky (Market Economy Status, MES) už omnoho skôr. EÚ však v roku 2004 aj v roku 2011 na základe vlastných hodnotení konštatovala, že z piatich kritérií spĺňa Čína len jedno.

Európska komisia sa momentálne rozhoduje, či predloží formálny návrh na udelenie MES Číne. Tento krok by si vyžadoval zmenu nariadenia EÚ o anti-dumpingu (Regulation No 1225/2009), čo by sa muselo udiať riadnym legislatívnym postupom a vyžadovalo by si súhlas Rady EÚ (členských štátov) aj Európskeho parlamentu.

(Analýza EP o udelení MES Číne)

Do rozhodnutia o udelení MES vstupujú okrem ekonomických aj politické a strategické faktory. Únia by za udelenie MES mohla podľa Financial Times očakávať uľahčenie veľkých európskych investícií v Číne aj čínske financovanie európskych projektov v infraštruktúre.

Za je napríklad Veľká Británia, proti zase Taliansko. Nemecká kancelárka Angela Merkelová v októbri počas návštevy Číny povedala, že sa k udeleniu MES stavia „v princípe pozitívne“, hoci spomenula aj výhrady k udeľovaniu štátnych zákaziek a potrebu chrániť európsky priemysel.

Bezbrannosť

Gro sporu o udelenie MES Číne spočíva práve v obave, že by tento krok ponechal EÚ a jej špecifické odvetvia priemyslu bezbranné voči neférovo lacnému čínskemu dovozu.

Ako v rozhovore pre EurActiv.sk hovorí Axel Eggert, šéf združenia európskych oceliarov Eurofer, antidumpingové opatrenia na strane EÚ už nebudú mať zmysel, pretože reálne nebude možné zisť výšku ujmy v čínskych cenách.

„Porovnanie ich dumpingových cien už bude možné len voči domácim čínskym cenám, ale tie sú tiež výsledkom štátom kontrolovanej ekonomiky. Bude oveľa ťažšie dokázať dumping.“ 

Okrem oceliarov majú silné obavy aj európski výrobcovia solárnych panelov, textilu a keramiky.

Americký think-tank Economic Policy Institute odhaduje stratu pracovných miest v Európe pod tlakom uvoľneného čínskeho dovozu na 3,5 milióna.

Priemysel upozorňuje, že anulovať obchodnú ochranu proti Číne by malo pre nich vážne dôsledky, pričom už dnes sa nenachádzajú v ideálnej situácii.

Vyčítajú Európskej komisii, že jej ochota uvaľovať anti-dupingové clá je aj v súčasnoti nízka, keďže Peking hrozí odvetnými opatreniami v nesúvisiacich sektoroch. Spor o solárne panely takmer ohrozil európsky export vína.

Spor pred WTO?

Podľa Eggerta by bolo obrovskou chybou, ak by sa EÚ dohodla, že MES udelí a napríklad USA by to nespravili.

„Potom by panel WTO mohol EÚ povedať – nuž, veď ste ho predsa nemuseli udeliť. Potom, by sme mali problém, pretože obchodný rozdiel medzi Európou a USA by bol ešte väčší.“