Čína chce privítať viac študentov z EÚ

S rozvíjajúcimi sa obchodnými stykmi medzi EÚ a Čínou nastal podľa komisárky Androulla Vassiliou čas posilniť aj kultúrne vzťahy. Počas svojej návštevy Pekingu sa zúčastnila summitu mládeže, navštívila festival filmov z krajín EÚ a s čínskymi ministrami dohodla opatrenia rámca pre spoluprácu v oblasti vzdelávania, kultúry, výskumu a viacjazyčnosti. Cieľom je v rámci budúceho Roku medzikultúrneho dialógu EÚ-Čína 2012 pracovať na prehlbovaní porozumenia a vzájomnej dôvery.

Komisárka uviedla: „Tento nový pilier spolupráce povznesie vzťahy medzi EÚ a Čínou na vyššiu úroveň. Otvorí priestor pre dialóg o širokom spektre otázok, čo prinesie skutočný prospech európskym aj čínskym obyvateľom. Bude označením veľmi dôležitého kroku vpred vo vzťahu EÚ-Čína.“

Počas otvorenia fóra o sociálnom vládnutí, ktoré usporiadala Čínska akadémia pre vládnutie s podporou európskeho projektu CEPA-II, na ktorý EÚ prispieva vo výške 5 miliónov eur, Vassiliou zdôraznila, že sociálna rovnosť (equity) je neodbytným faktorom pri dosahovaní inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu pri plnom rešpekte ľudských práv.

Dialóg „ľudia-ľudom“ na vysokej úrovni má byť tretím pilierom vo vzťahom medzi oboma partnermi, pričom bude čerpať na dvoch predchádzajúcich dohodách o spolupráci – Ekonomický a obchodný dialóg na vysokej úrovni (prvý pilier) a Strategický dialóg na vysokej úrovni (druhý pilier). Mal by mať rovnaký status ako ostatné dohody a flexibilnú štruktúru s nízkymi finančnými dôsledkami. Prvé oficiálne stretnutie je naplánované na budúci rok.

Strany sa dosiaľ dohodli na vytvorení Rady EÚ-Čína pre vyššie vzdelávanie a na spoločných štipendijných schémach zameraných na podporu výmeny študentov a vyučujúcich.

Prostredníctvom programu Erasmus Mundus prišlo doteraz do EÚ študovať viac ako 2000 čínskych študentov. Možnosť študovať na čínskych univerzitách využilo približne 200 študentov z krajín Únie. Okrem toho od roku 2007 asi 550 vedcov z Číny získalo grant na výskumnú prácu v zahraničí prostredníctvom projektu Marie Curie Actions. Z celkového počtu približne 2300 čínskych vysokých škôl sa len niečo cez 60 z nich zúčastňuje na výmenných pobytoch v EÚ.

Čínska vláda takisto podporuje učiteľov a študentov základných a stredných škôl EÚ vo výuke čínštiny. Takisto v snahe vyrovnať nepomer medzi počtom prichádzajúcich a vysielaných študentov sa má onedlho spustiť nová spoločná štipendijná schéma.