Čína poprela ochotu prijať záväzné ciele pre emisie

Zdroj: Flickr Emiana

V pondelok splnomocnenec čínskeho ministerstva zahraničia pre klimatické rozhovory Huang Huikang povedal, že jeho vláda by mohla svoje „dobrovoľné“ ciele pre spomalenie rastu emisií podriadiť záväznej rezolúcii OSN. To naznačilo ochotu zmierniť dlhodobú a neoblomnú pozíciu krajiny.

Podľa Huanga má Čína „záujem o kompromis, máme záujem hrať pozitívnu a konštruktívnu rolu, ale v rámci Kjótskeho protokolu nevidíme priestor pre kompromisy.“

Za akceptovateľný rámec pre prípadné budúce záväzky Čína považuje dohodu z Ria, ktorá bola podpísaná v júni 1992.

Avšak zástupca čínskeho ministra zahraničia a veľvyslanec Číny pre OSN Liu Zhenmin správy o ochote prijať záväzné obmedzenia emisií dementoval a označil ich za „nedorozumenie.“

„Rokovania o tom, ako vyjadriť prísľuby, dobrovoľné akcie, sa ešte neskončili. Stále sa len rozprávame…Nemôžete vopred odhadnúť výsledok len na základe jedného z pohľadov,“ vyjadril sa. Vyjednávači sa podľa neho snažia dohodnúť časti dohody.

Kjótsky protokol stále rozdeľuje

Mnoho vyspelých štátov požaduje, aby Čína – najväčší emitent skleníkových plynov a ďalšie rastúce ekonomiky prijali prísnejšie záväzky.

Japonsko, Rusko a Kanada už vyhlásili, že nebudú súhlasiť s rozšírením opatrení Kjótskeho protokolu, ktorých platnosť vyprší po roku 2012. Požadujú širšiu dohodu a právne záväzné ciele pre rozvíjajúce sa štáty ako sú Čína a India, a tiež zapojenie USA, ktoré protokol neratifikovali.

Na tlačovej konferencii Liu uviedol, že ak niektorí delegáti odmietnú pokračovanie Kjótskeho protokolu, nastane „kríza dôvery.“ Peking tak zostáva po boku rozvojových štátov, ktoré presadzujú pokračovanie Kjótskeho protokolu, záväzného pre približne 40 vyspelých krajín.

„Rokovania sa v Cancúne nedokončia“

Liu Zhenmin tiež schladil nadšenie z toho, že Čína akceptovala indický návrh o tom, ako a v akom rozsahu by mali veľké rozvíjajúce sa krajiny informovať o svojom obmedzovaní emisií.

Tento návrh uvítali niektorí vyjednávači z vyspelých krajín. Označili ho za potenciálne prijateľný kompromis, ktorý by zvýšil dôveru v aktivity rozvíjajúcich ekonomík.

Podľa Liua „nedošlo ešte k žiadnej zásadnej diskusii…Je zrejmé, že tieto rokovania sa v Cancúne nedokončia.“

(EurActiv v spolupráci s Reuters)