Čína posilňuje svoj zelený imidž

Uplynulý piatok (29.8.) schválil 11. Národný ľudový kongres (NĽK) ďalšie nariadenia, ktoré znížia mieru tvorby emisií uhlíka a podporia využívanie environmentálne čistejších technológií. Ni Yuefeng, člen stálej komisie NĽK, povedal, že hlavným zámerom je vytváranie „recyklačnej ekonomiky.“ Inými slovami, krajina chce v čo najväčšej miere využívať hospodársky potenciál a súčasne obmedziť energetickú náročnosť priemyselnej výroby a v konečnom dôsledku bojovať proti klimatickým zmenám.

Nové zákony už stihol podpísať čínsky prezident Hu Jintao. Do platnosti vstúpia na začiatku roka 2009. Od januára na ich základe začne vláda v Pekingu monitorovať priemyselnú výrobu v odvetviach, ktoré produkujú tradične najviac emisií CO2. Zvlášť ide o oceliarstvo, výrobu elektrickej energie, ropné rafinérie, stavebníctvo a tlačiarenský priemysel.

Nové zákony podporujú využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Od roku 2009 bude podmienkou pre vydanie stavebného povolenia inštalácia takejto technológie v projektovaných budovách.

Čína sa už v minulosti zaviazala, že do roku 2010 zdvojnásobí mieru využívanie OZE oproti úrovne z roku 2005.

Hoci Čína spravila už niekoľko environmentálne zodpovedných krokov, stále zostáva vo svete najväčším znečisťovateľom. Pre ilustráciu, krajina produkuje 24% svetových emisií CO2. Súčasne však v percentuálnom vyjadrení z HDP investuje do OZE rovnako, ako Nemecko. V roku 2007 inštalovala ďalšie fotovoltické solárne panely a ich výkon dosiahol 820MW, čo ju radí na druhé miesto vo svete. V roku 2009 sa chce Peking stať najväčším výrobcom veterných turbín vo svete (EurActiv 12/08/08).