Čoraz viac nebezpečného tovaru mizne z pultov

Zdroj: vladimix, www.creativecommons.org

Počet nebezpečných produktov, ktoré boli stiahnuté z európskeho trhu v roku 2009 stúpol o 7 % v porovnaní s rokom 2008. Vyplýva to z aktuálnej výročnej správy podľa údajov európskeho systému Rapex, ktorý na takýto tovar v EÚ upozorňuje. Exekutíva tvrdí, že k rastu došlo najmä pre väčší dohľad členských štátov na trh.

„Deje sa to, že trh sa zužuje a zužuje a systém sprísňuje a sprísňuje, takže dokáže zachytiť viac prichádzajúceho tovaru,“ uviedol komisár. „Členské štáty získavajú čoraz viac skúseností s týmto systémom, takže môžeme očakávať, že čísla sa ešte viac zlepšia,“ dodal.

Lepšie výsledky sú dôkazom aj toho, že európske podniky sú zodpovednejšie a pripravenejšie stiahnuť nebezpečné produkty z trhu, tvrdí Komisia. Podľa minuloročnej správy počet nebezpečných produktov, ktoré z pultov zmizli stúpol o 16 %, čo exekutíva označila ako dôkaz, že bezpečnostné štandardy sa zlepšujú.

Na rastúci počet upozornení na škodlivý tovar Komisia reagovala tvrdením, že to neznamená, že sa na trh doviezlo viac takýchto produktov. „Konštantný rast upozornení za posledných šesť rokov je spôsobený lepším povedomím a väčšou pozornosťou, ktorú venujú bezpečnosti produktov na národnej úrovni a v podnikateľskom sektore, a tiež častejšou a dôslednejšou kontrolou,“ uvádza správa.

Spotrebiteľské skupiny však upozorňujú, že stále treba urobiť ešte veľa na zabezpečenie ochrany spotrebiteľov a vyzvali, aby bezpečnosť tovarov ostala na prvých miestach agendy EÚ.

„Opäť stúpol počet upozornení, čo síce znamená dôslednejší dohľad, no zároveň to dokazuje, že do siete preniká stále veľmi veľa nebezpečných produktov, ktoré sa dostávajú až na trh,“ píše vo svojej reakcii spotrebiteľská organizácia BEUC.

Čína na čele čiernej listiny

Komisia zaznamenala 1993 upozornení na nebezpečné produkty, rok pred tým to bolo 1866. Hračky (472 upozornení, 28 %), oblečenie a textílie (395, 23 %) a motorové vozidlá (146, 9 %) tvorili 60 % stiahnutého tovaru, kým elektronické zariadenia (138 upozornení) tvorili štvrtinu upozornení.

Až 60 % upozornení súviselo s čínskymi výrobkami, 20 % s tými z EÚ, čo odráža fakt, že 80 % hračiek v Európe vyrábajú v Číne.