Do Kodane vedie hrboľatá cesta

„Toto prvé negociačné stretnutie v tomto roku je kritické z hľadiska približovania sveta k politickému riešeniu pre klimatické zmeny,“ povedal Yvo de Boer, výkonný riaditeľ Rámcovej konvencie OSN o klimatických zmenách (UNFCCC). Doplnil: „Hodiny bežia a krajiny majú pred sebou stále veľa práce.“

Veľká časť tohtoročných klimatických rokovaní sa bude dotýkať bohatých krajín a ich záväzkov znížiť mieru produkcie svojich emisií skleníkových plynov.

USA nesú za vytvorenie problému, ktorý dnes ohrozuje celý svet, „špecifickú zodpovednosť ako historicky najväčší producent skleníkových plynov,“ priznal Todd Stern, vyslanec Washingtonu pre klimatické rokovania. Pred ďalšími 2.600 delegátmi doplnil: „Sme veľmi radi, že sme späť. Chceme vynahradiť stratený čas a rozumieme naliehavosti úloh, ktoré sú pred nami.“

Industrializované krajiny – brzda vyjednávaní?

V posledných týždňoch viacerí vysokopostavení predstavitelia administratívy Baracka Obamu naznačili, že americký prezident bude možno potrebovať ďalších 6 mesiacov, aby presadil domácu klimatickú legislatívu.

Americkí delegáti preferujú scenár, podľa ktorého dajú zeleným iniciatívam zelenú najskôr obe komory Kongresu a až potom sa Washington podpíše pod medzinárodnú dohodu o klimatickom režime. Ide o poučenie z Kjótskeho protokolu, kedy nečakanie na súhlas reprezentantov a senátorov a skorý podpis prezidenta Clintona pod dokument viedli k prudkej reakcii v parlamente a USA nikdy dokument neratifikovali.

Naviac, väčšina delegátov v Bonne sa zhoduje, že v decembri tohto roka v Kodani bude načrtnutý len rámec budúceho klimatického režimu, pričom detaily ostanú predmetom rokovaní v roku 2010. Nielen USA, ale i ďalšie krajiny žiadajú viac času. Japonsko oznámilo, že národný cieľ neprijme skôr než v júni. Rovnako sa čaká i na prvé návrhy Ruska a Ukrajiny.

Nesmelé kráčanie vpred

Žiadna z krajín zatiaľ nenavrhla, ako by mohli ustanovenia budúcej dohody z Kodane fungovať v praxi, povedal nedávno pre EndsEurope Yvo de Boer. Aj napriek tomu si však od kola rokovaní z Bonnu sľubuje veľa.

Podľa zdrojov blízkych UNFCCC, v Bonne by sa malo diskutovať najmä o praktických otázkach, vrátane fungovania budúcej dohody a mechanizmu overovania jej účinnosti. Základným materiálom na diskusiu je dokument, ktorý predkladajú spoločne Južná Kórea a Juhoafrická republika a ktorý podporila i EÚ. Jeho podstatou je návrh na vytvorenie medzinárodného registra aktivít na zmiernenie dôsledkov klimatických zmien v rozvíjajúcich sa krajinách, vrátane Indie a Číny. S ohľadom na záznamy v registri by sa malo ďalej rozhodovať o finančnej a technologickej podpore, ktorú poskytnú rozvinuté krajiny.

De Boer uplynulý týždeň vyhlásil, že krajiny sa „približujú“ v názore, ako by mal register fungovať. Priznal však, že súčasný stav má ešte ďaleko od konsenzu. Rôzne názory majú predovšetkým bohatšie krajiny, z ktorých viaceré požadujú rôzne princípy financovania aktivít na zmierňovanie dôsledkov a mnohé žiadajú i reformu Mechanizmu OSN pre čistý rozvoj, ktorý ustanovil Kjótsky protokol a ktorý umožňuje bohatým krajinám financovať projekty v chudobnejších štátoch a získavať za to emisné kredity použiteľné doma.

Obmedzovanie emisií: Distribúcia a klasifikácia

Voči návrhu počítať tvorbu emisií krajín s ohľadom na výšku ich HDP a ďalšie ukazovatele sa stretáva zatiaľ s nevôľou. V predkladanom texte na Bonnské kolo rokovaní sa zatiaľ píše, že kroky na zmierňovanie dôsledkov musia zohľadňovať národné reálie a podmienky danej krajiny, ktoré majú byť nastavené tak, aby dosiahli najvyššiu možnú úroveň.

V januári Európska komisia v jednom zo svojich komuniké navrhla, aby sa pri kalkulácii CO2 brali do úvahy viaceré špecifiká: HDP prepočítané na hlavu, vyprodukované emisie prepočítané na jednotku HDP, vývoj trendu tvorby emisií v období 1990 – 2005 a populačný trend v období 1990 – 2005.

Cesta do Kodane

Kolo rokovaní v Bonne začalo v nedeľu 29. marca a potrvá do 8. apríla.

Delegáti sa na ďalších kolách vyjednávaní stretnú v júni opäť v Bonne a neskôr na jeseň v Bangkoku. Tohoročné klimatické rokovania vyvrcholia v decembri v Kodani.