Drogy prichádzajú cez Balkán

 

Krátka správa

Balkán sa stal hlavným centrom pašerákov heroínu z Afganistanu, čo spolu s rozmachom obchodovania s ľuďmi, prania špinavých peňazí a prípadmi korupcie ohrozuje stabilitu celého regiónu, ktorý zahŕňa oblasť Strednej Ázie a Kaukazu. Podľa Antonia Mariu Costu, šéfa viedenského Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) iba z obchodu s afgánskymi drogami prináša kartelom na tzv. balkánskej ceste zisky vo výške dva milióny eur.

Antonio Maria Costa vo svojom prejave 22. februára v Tirane vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo národom balkánskeho regiónu pri posilňovaní vlády zákona.

Je známe, že afgánsky heroín sa do Európy dostáva troma cestami cez Rumunsko, Srbsko a Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko.

UNODC nedávno vypracoval komplexnú správu o „Kriminalite a rozvoji v Afrike“, podobná správa bude vydaná aj o vzťahoch medzi kriminalitou, chudobou a nestabilitou na Balkáne a v postihnutých východoeurópskych krajinách.

Rada Európskej únie v júni 2003 schválila Akčný plán pre drogy medzi EÚ a balkánskymi štátmi. Tento politický rámec dopĺňa tri hlavné protidrogové programy EÚ CADAP, SCAD a BUMAD.

Predseda Komisie José Manuel Barroso a komisár pre rozširovanie Olli Rehn minulý týždeň cestovali po balkánskom regióne s cieľom priniesť do týchto krajín odkaz o európskej perspektíve.