Elektroodpad má zostať doma a nie cestovať do Afriky

Zdroj: Jeroen Elfferich, www.creativecommons.org

Sprísnením ustanovení revidovanej smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) sa majú posilniť pravidlá EÚ pre zbavenie sa starých spotrebičov, televízií, mobilných telefónov či počítačov.

V súčasnosti domácnosti recyklujú len asi tretinu týchto zariadení a zvyšok putuje na skládky. Tisícky ton elektrických zariadení v konečnom dôsledku končí v chudobnejších krajinách, kde sa vyvážajú ako použité komponenty. Mnohé kovy, ktoré sa v nich nachádzajú sú pritom lukratívnou komoditou a je možné ich opätovne zhodnotiť vo výrobnom procese.

„Veľká časť tohto exportu je nelegálna alebo v šedej zóne ilegality,“ uviedol Andreas Manhart z nemeckého Öko inštitútu, ktorý nedávno publikoval analýzu o obsahu kritických surovín vo vyradenej elektronike, ktoré pritom môže európsky priemysel opätovne spracovať.

Hľadá sa elektro

V auguste 2011 dokonca Europol varoval pred stúpajúcim trendom vyhadzovania nelegálneho elektroodpadu v Európe, najmä v opustených baniach a štrkovniach, a tiež jeho expedíciou z prístavov v Taliansku i severnej Európe smerom do Afriky.

„Zločinci zneužívajú vysoké náklady spojené s legálnym nakladaním s odpadom a zarábajú veľké zisky z nelegálnych aktivít pašovania a likvidácie, pričom obchádzajú environmentálnu legislatívu,“ uviedol Európsky policajný úrad vo svojom stanovisku.

Západoafrické krajiny v súčasnosti každoročne absorbujú tisíce ton vyradenej elektroniky z Európy.

Podľa štúdie OSN sa napríklad v roku 2009 do západoafrických krajín vyviezlo asi 220 tisíc ton týchto výrobkov. Len v samotnej Ghane bolo 30 % dovezeného množstva údajne použiteľných výrobkov v skutočnosti nepoužiteľných, pritom 85 % kontajnerov poslala do Ghany Európa, 4 % pochádzali z Ázie.

Lepšia kontrola na oboch stranách

Ako vysvetlil Andreas Manhart pre EurActiv, colné úrady veľmi ťažko rozlíšia funkčné a nefunkčné výrobky, ktoré sú typicky ukryté v kontajneroch s legitímnym nákladom, čo marí ich inšpekcie.

Europoslanci v januári 2012 schválili sprísnenie kontrol v oblasti exportu. Bremeno dokazovania sa presunie z colníkov na exportérov, ktorí budú musieť preukázať, že dané spotrebiče sa vyvážajú za účelom opravy alebo opätovného využitia.  Definitívne schválenie kompromisného textu novej smernice o OEEZ musí ešte raz formálne odsúhlasiť Rada ministrov.

Na minulotýždňovom stretnutí Pan-afrického fóra o elektroodpade sa zástupcovia 18 krajín dohodli na prioritách pre zlepšenie ekologickejšieho nakladania s elektroodpadmi.

V prvom rade chcú africké štáty dôsledne implementovať a presadzovať ustanovenia Bazilejského dohovoru o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní a tiež Dohovoru z Bamako, ktorý zakazuje takýto dovoz do Afriky.

Tiež chcú vytvoriť národné systémy pre lepší zber, recykláciu, prepravu, skladovanie a likvidáciu elektroodpadu, využiť udržateľný systém recyklovania na tvorbu zelených pracovných a boj s chudobou a zlepšiť povedomie o environmentálnych a zdravotných rizikách nakladania s elektroodpadom, nakoľko vyradené produkty stále obsahujú olovo, ortuť a endokrínne disruptory. Chudobní africkí obyvatelia napríklad často spaľujú obaly elektrických káblov, aby sa dostali k medi, ktorú následne predávajú. Mnoho z týchto „recyklátorov“ sú deti.

Cesty von

Európske štáty budú podľa novej legislatívy musieť zvýšiť zber svojho elektronického a elektrického odpadu. Z odpadu by sa malo vďaka vyspelejšiemu spracovaniu získať na opätovné použitie viac cenných surovín. (viď Pozadie)

Analýza Öko inštitútu ukazuje, že mnoho kritických surovín z elektroniky za v priemyselnom cykle stále úplne stráca. Problémom sú najmä malá miera recyklácie, nedostatočné prvotné nakladanie s komplexnými elektro výrobkami a tiež nedostatočné procesy pre kultiváciu kritických materiálov.  Autori predložili aj návrhy na zlepšeniu stavu v technickej i organizačnej oblasti, možnosť dočasne skladovať kúsky suroviny než sa vyvinú relevantné procesy či zlepšiť dizajn a výrobu produktov.

Poukázali na príklad stále obľúbenejších smartfónov, kde výrobný trend v podobe nevymeniteľných lítium-iónových batérií vedie k menej efektívnej recyklácii.

Briti i Nemci plánujú, Američania konajú

Britská vláda v marci predstavila Akčný plán bezpečnosti zdrojov, v snahe pomôcť firmám zužitkovať multimiliardový globálny trh extrahovania a opätovného používania hodnotných materiálov zo starej elektroniky. Ministerka pre životné prostredie Caroline Spelman uviedla: „Chcem vidieť britské firmy využiť výhodu tejto zlatej príležitosti na podporu rastu a pracovných miest cez to ako navrhujeme produkty, za súčasného opätovného využitia, recyklácie alebo nahradenia hodnotných kovov.“

Vláda spočítala, že do roku 20220 sa Briti zbavia 12 miliónov ton OEEZ, z ktorých by sa dalo získať 63 ton paládia v hodnote 1 miliardy libier a 17 ton irídia v hodnote asi 380 miliónov libier pri súčasných cenách.

Pre miestne firmy, ktoré prídu s novými spôsobmi ako recyklovať a použiť vzácne materiály, vláda vyčlenila finančnú podporu vo výške 200 tisíc libier. Tiež pripraví mapu o tom, kam a ako putujú kovy z a do Británie, od čoho si sľubuje inovatívny prístup k tvorbe pracovných miest pre zachytávanie materiálov.

Začiatkom marca zase Strana zelených v Bundestagu návrh o povinnom zálohovaní mobilov a smartfónov vo výške 10 eur, čím chcú zvýšiť zber a recykláciu starých telefónov. V prípade úspechu by sa záloha vyplácaná pri vrátení mobilu v predajniach mohla rozšíriť aj na ďalšie produkty informačných a telekomunikačných technológií. Z návrhu však nie sú nadšení predajcovia elektrozariadení, podľa ktorých je ďalšia byrokratizácia systému zberu zbytočná a kontraproduktívna.

Technológiu pre rýchlu recykláciu malej elektroniky a mobilov predstavila nedávno kalifornská firma ecoATM. Ide o samoobslužný automat, ktorý po vložení produktu rozpozná zariadenie, otestuje jeho funkčnosť, zistí či nie je kradnuté, vymaže osobné dáta, odhadne jeho aktuálnu výkupnú cenu a tú po odsúhlasení  depozitu vyplatí. V súčasnosti už inštalovali asi 50 takýchto kioskov.